นี่คืิไอเดียโฆษณาบนทวิตเตอร์ TWITTER  ที่ฉลาดที่สุดในโลก สมกับแบรนด์ของรถ Smart ซึ่งเป็นรถขนาดจิ๋ว เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ทีมงานเริ่มต้นจากการเปิดแอ็กเคานต์ @smartArg สำหรับ Smart Argentina แล้วทวีตให้ตัวหนังสือเรียงเป็นภาพ เมื่อเข้ามาที่เพจนี้แล้วเลื่อนขึ้นลงด้วยปุ่ม J และ K ภาพที่สร้างจากตัวหนังสือจะกลายเป็นแอมิเมชั่นของรถ Smart ที่เดินทางไปในเมืองอย่างปราดเปรียว รถคันนี้จึงเหมาะกับพื้นที่เล็กๆแม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีแค่ 140 ตัวอักษรก็ตาม งานนี้ได้รับการยกย่องว่าใช้ทวิตเตอร์ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ที่สุด และได้รับการประทับตราว่าเป็นหนังโฆษณาบนทวิตเตอร์เรื่องแรกของโลก

279647654 640 Smart Twitter Spot

Smart Twitter Animation 3 650x406 Smart Twitter Spot

277672548 640 Smart Twitter Spotsmart hermes 1 Smart Twitter Spot

No more articles