Skype's On Cloud Nine In A Historical Brewery, Stockholm, Sweden 13 - Art & Design

Skype’s On Cloud Nine In A Historical Brewery, Stockholm, Sweden

Skype ได้พบสถานที่ใหม่สำหรับทำออฟฟิศ คือที่ Münchenbryggeriet, สถานที่สำคัญของเส้นขอบฟ้าของกรุงสตอกโฮล์ม สร้างขึ้นในปี 1846 เคยเป็นโรงงานเสื้อผ้า,และเคยเป็นอาคารโรงงานผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดนใน 1857 และดำเนินการเป็นโรงเบียร์จนถึง 1971 สำนักงานแห่งใหม่ใน München ตอนนี้มีห้องพักสำหรับพนักงาน 100 คน หัวหน้าสถาปนิก Mette Larsson – Wedborn ของ PS Arkitektur กับทีมสมาชิก  ทาง Skype ต้องการให้ทีมงานออกแบบโดยให้การตกแต่งภายในที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับโลกไซเบอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ออกแบบจึงใช้ไฟที่เป็นรูปทรงกลมติดตั้ง และตกแต่งด้วยสีสดใสในพื้นที่สีขาว รูปทรงโค้งมน และไฟรูปเมฆเหมือนพูดภาษาเดียวกันเป็นแบบอักษรโค้งมนของ Skype และโลโก้รูปก้อนเมฆ


Photography: Jason Strong

Via: http://www.thecoolhunter.net/offices