ศิลปินชาวรัสเซีย ใส่ภาพแมวอ้วนของเขา ที่ชื่อว่า Zarathustra ลงในภาพเขียนระดับคลาสสิค ในชื่อว่า the “Fat Cat Art” project เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ ปี 2008 ที่เขาสูญเสียแม่ของเขาไป โดยทิ้ง Zarathustra ไว้ให้กับเขา มันเป็นแมวที่ถูกเลี้ยงดูตามใจเสียจนเสียนิสัย และอ้วนเอามากๆ แล้วเขาก็ได้ไอเดียจับมันใส่เข้าไปในภาพเขียนระดับ master piece ของโลก จนเป็นที่โด่งดัง และถูกใจคนรักแมว ออกงานแสดงศิลปะไปทั่ว และเพิ่งจบไปหมาดๆเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ อังกฤษ “Russian Extremes – From Icons to I-Cats” ..ดังเอามากๆเลยเจ้าแมวอ้วนตัวนี้ ..ลองชมภาพกันดูนะคะ ว่ามันน่ารักขนาดไหน

Mona Lisa by Leonardo da Vinci (1503-1506)20140608 140031 50431019 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

Bogatyrs (Heroes) by Victor Vasnetsov (1898)

20140608 140031 50431089 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

Olympia by Édouard Manet (1863)

20140608 140031 50431132 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

Lady with an Ermine by Leonardo da Vinci (1489–1490)

20140608 140031 50431184 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

The Persistence of Memory by Salvador Dalí (1931)

20140608 140342 50622989 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

Liberty Leading the People by Eugène Delacroix (1830)

20140608 140433 50673436 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

The Creation of Adam by Michelangelo (1511-1512)

20140608 140512 50712573 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

The Birth of Venus by Sandro Botticelli (1486)

20140608 140550 50750127 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

Whistler’s Mother by James McNeill Whistler (1871)

20140608 140727 50847706 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

Twelfth Night (The King Drinks) by David Teniers (1634-1640)

20140608 140750 50870958 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

The Kitchen Maid by Johannes Vermeer (1657–1658)

20140608 140814 50894841 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

The Venus of Urbino by Titian (1538)

20140608 140814 50894895 ศิลปินรัสเซียวาดภาพแมวอ้วนของเขาเข้าไปในงานศิลป์ระดับคลาสสิคของโลก

http://www.demilked.com/fat-cat-zarathustra-classical-paintings-svetlana-petrova/

No more articles