ณ บริเวณถนน 3 เส้นที่มาบรรจบกันจนกลายเป็น 6 แยกคือ ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี Otaru Orgel Emporium ตั้งอยู่ภายในอาคารอิฐสีแดงเก่าแก่สองชั้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1910 มีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เราได้เลือกประดิษฐ์กล่องดนตรีแบบเฉพาะกิจที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกได้เอง ด้วยการเลือกกล่องตุ๊กตาและบทเพลงได้เองตามใจชอบ ทีนี้ก็จะได้กล่องดนตรีเอาไว้กล่อมตัวเองแล้ว อยากได้ลองแวะไปได้ที่ พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรีที่ 4-1 Sumiyoshi, Otaru, Hokkaido, Japan โทร +81 (0) 13-422-1108 หรือ http://www.otaru-orgel.co.jp/english/e_index.html

DSC01898 450x298 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

2010 04 04 otaru  orgel emporium1 450x298 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

112406085 450x299 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

6159322524 c291248ecb b 450x300 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

00390 HOKKAIDO OCT 2008 20081020 0228 450x299 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

2302105842 cfc7ef17ff z 450x307 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

3352047220 3e1a1fb06b z 450x300 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

DSC 0721 1 450x301 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

filename dsc03011 jpg 450x337 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรีDSC01898 450x298 Otaru Orgel Emporium พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

No more articles