Melting Men อนุสาวรีย์ที่ละลายหายไปได้ เพื่อระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 1  13 - brazilian artist

Melting Men อนุสาวรีย์ที่ละลายหายไปได้ เพื่อระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 1

ในวาระที่ครบรอบ 100 ปีของสงครามโลกครั้งที่ 1 หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างก็จัดงานเพื่อระลึกถึงสงครามมที่โหดร้าย และคาดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นมาอีก ศิลปินชาวบราซิล Nele Azevedo ก็ขอเป็นอีกคนที่ร่วมระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามครั้งนั้น ด้วยผลงานแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างคนขนาดเล็กนั่งอยู่บนขั้นบันไดที่จตุรัสแซมเบอร์เลนเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ หนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมสงครามครั้งที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนของทหารและประชาชนที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งนั้น ในขณะเดียวกันดูแล้วน่าเศร้าสะเทือนใจเหมือนกัน แม้เหตุการณ์จะผ่านมา 1 ศตวรรษแล้วก็ตาม nele azevedo พูดถึงงานศิลปะครั้งนี้ว่า “ผมต้องการเปลี่ยนแนวคิดการสร้างอนุสาวรีย์แบบเดิมๆ ให้ต่างออกไป และผลงานของผมเป็นการระลึกถึงบุคคลที่ไม่ได้ถูกจดจำอยู่บนอนุสาวรีย์อื่นๆเลย” น่าเสียดายที่อนุสาวรีย์นี้ไม่มีเวลาอยู่ได้ไม่นาน ก็จะค่อยๆละลายหายไป ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine

article-0-06437007000005DC-87_964x718

article-0-06436B0D000005DC-309_964x641

ice-sculptures_2

article-0-06436CDB000005DC-861_964x619

melt1

Nele-Azevedo-2

Nele-Azevedo-4