Let’s Gro Gym ยิมต้นแบบเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 13 - Gym

Let’s Gro Gym ยิมต้นแบบเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ

ต่อไปนี้การไปยิมคงไม่ใช่เพื่อความฟิตของร่างกาย แต่ไปเพื่อความฟิตของจิตใจด้วย ยิมเพื่อความสุขของทั้งกายและใจได้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศเนเธอร์แลนด์


Let’s Gro Gym ยิมต้นแบบเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 14 - Gym

ชาวเมือง Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์มีสโลแกนที่พูดกันอย่างติดปากว่า “There’s nothing above Groningen” ไม่ได้หมายความถึงที่ตั้งของเมือง Groningen ที่อยู่เหนือสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์เพียงเท่านั้นแต่ยังสื่อความถึง “ไม่มีที่ไหนดีไปกว่า Groningen” ด้วยสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ความพร้อมของสถานศึกษาและการวางแผนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาภายในเขตกลางเมืองและใช้การสัญจรโดยจักรยานและขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ทำให้เมือง Groningen ติดอันดับการสำรวจว่าเป็น 1 ในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักปั่นจักรยานและเป็น 1 ในเมืองที่ดีสุดในทวีปยุโรป และเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองที่ดีต่อสุขภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขไปอีกขั้น Groningen จึงเห็นว่าการจะมีความสุขที่แท้มีสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาควบคู่ไปกับเรื่องสุขภาพร่างกายนั่นคือเรื่องสุขภาพจิตใจ ความเครียด ความกดดัน ปัญหาชีวิตต่าง ๆ ต้องอาศัยอยู่ในสังคมเมือง

Let’s Gro Gym ยิมต้นแบบเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 15 - Gym

ด้วยเหตุนี้ Groningen จึงได้ร่วมมือกับเอเจนซี Street Makers นักจิตวิเคราะห์ นักวางผังเมือง กลุ่มผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและนักออกแบบ สร้างสรรค์ “Let’s Gro Gym” ซึ่งเป็นยิมชั่วคราวขึ้นภายในงาน Let’ Gro งานประจำปีของเมือง Groningen ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและผู้คนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเมืองในอนาคต

Let’s Gro Gym ยิมต้นแบบเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 16 - Gym

Let’s Gro Gym คือสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคมเมืองได้พบกับผู้เชี่ยวชาญสำหรับการฝึกฝนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี โดยยิมถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนยิมออกกำลังกายทั่วไป มีการแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ห้องสำหรับออกกำลังกาย เช่น โยคะ การออกำลังแบบ calisthenics เพื่อฝึกความแข็งแรงของสภาพร่างกาย ห้องบรรยาย พบปะพูดคุยและเวิร์คช็อป เช่น ชั้นเรียนสอนการบำบัด 1 นาที กับนักจิตวิเคราะห์สำหรับฝึกการจัดการกับความผิดหวังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสภาพจิตใจ รวมถึงมีการพูดคุยและบรรยายหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขในสังคม

Let’s Gro Gym ยิมต้นแบบเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 17 - Gym

น่าเสียดายที่ Let’s Gro Gym เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่การเริ่มสร้างสรรค์ในครั้งนี้เราอาจได้เห็นยิมที่ผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพราะการมีร่างกายที่แข็งแรงเพียงอย่างอาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

Source: Let’s Gro Gym/ Let’s Gro/ Popupcity