โคมไฟ จากกระดาษแผ่นเดียว..เท่มาก... 13 -

โคมไฟ จากกระดาษแผ่นเดียว..เท่มาก…

Pop-up light – A lamp constructed from a sheet of paper


Pop-up light เป็นโคมไฟไอเดียฉลาดๆ ที่เปลี่ยนหน้าตา และหน้าที่เป็นโคมไฟได้จากกระดาษเพียงแผ่นเดียว ออกแบบโดย สตูดิโอในประเทศฝรั่งเศส ชื่อว่า Well Well Designers โคมไฟเข้ามุม มาในรูปกระดาษแผ่นเดียว ที่มีลอยพับและตัด พร้อมหลอดไฟ และสายไฟ มาในชุด ที่ออกแบบได้เท่ ดูเป็นกราฟิก … ผู้ออกแบบ บอกว่า เป็นการเล่นกับพื้นที่ว่างของกระดาษ ทำให้เกิดเป็น โคมไฟ ….มันเท่ และฉลาดมากจริงๆ..ชอบมากค่ะ ^ ___ ^

โคมไฟทุกชิ้น เป็นงานแฮนด์เมด และทำตาม order เท่านั้น ส่งถึงผู้รับด้วยซองจดหมาย…เก๋มากจริงๆ

Pop-up-lamp-hypenotice1

Pop-up-lamp-hypenotice2

Pop-up-lamp-hypenotice3

Pop-up-lamp-hypenotice4

Pop-up-lamp-hypenotice5

Pop-up-lamp-hypenotice6

Pop-up-lamp-hypenotice7

Pop-up-lamp-hypenotice8

Pop-up-lamp-hypenotice9

ที่มา : http://hypenotice.com/design/pop-up-light-a-lamp-constructed-from-a-sheet-of-paper/11/