indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 13 - indigo deli

indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง

มาดูงานออกแบบของสถาปนิกอินเดียกันบ้างค่ะ ‘indigo deli’ ร้านอาหารที่ออกแบบโดย sameep padora and associates ในนครบุมไบ..Mumbai
ใช้การสร้างสรรค์ของฝ้าเพดานเปลี่ยนสถานที่ธรรมดาๆ รูปทรงทื่อๆ เป็นงานที่สวยงามแปลกตา ได้ความรู้สึกใหม่ๆให้กับสถานที่
Texture ของไม้อัด เส้นสายที่เล่นระดับตั้งแต่พื้นอาคารโอบล้อมบริเวณ ตัดกับโคมไฟทองแดง ดูมีมิติ สวยงาม

indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 14 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 15 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 16 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 17 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 18 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 19 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 20 - indigo deli
indigo deli..ร้านอาหารในบุมไบ ใช้การสร้างสรรค์บนฝ้าเพดานสร้างความแตกต่าง 21 - indigo deli

ที่มา : http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/19234/sameep-padora-and-associates-indigo-deli.html