Hundreds Of Pencils Turned Into Gorgeous Vases By Finnish Artist Tuomas

Studio Markunpoika โดยนักออกแบบชาวฟินด์แลนด์ Tuomas Markunpoika ได้สร้างสรรค์ชุดแจกัน “ ‘Amalgamated’ ที่ทำจากดินสอสีรูปร่างหกเหลี่ยม จำนวนหลายร้อยแท่งติดกาวให้แน่น แล้วแกะสลักออกมา ขัดสีจนได้เป็นชิ้นงานที่มีลวดลายไม้แปลกตาสวยงาม เหมือนกับ DIY ทำแหวนจากดินสอสีที่เราเคยนำเสนอ ดูได้ที่นี่ DIY เปลี่ยนดินสอสี เป็นแหวนสายรุ้ง..สวยงาม

20140701 070233 25353456 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353152 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353277 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353614 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353531 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353697 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353794 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353880 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070233 25353972 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

20140701 070234 25354070 แจกันลวดลายไม้สวยงามจากดินสอสีนับร้อยแท่ง

อ่านเพิ่มที่ http://www.demilked.com/amalgamated-pencils-vases-studio-markunpoika/

No more articles