สำหรับเมืองเก่าทุกเมืองคงเจอปัญหาคล้ายๆกัน การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง ที่มีขนาดเล็กให้ได้ประโยชน์สูงสุด และยังคงดูดี ไม่ทำให้ทัศนียภาพรอบๆเสียหาย สำนักงาน และแกลลอรี่ ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ ในย่านกลางเมืองเก่า (old downtown) ในเขต Torigoe ที่อยู่ระหว่างเมือง Asakusa และ Akihabara ประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างที่ดี ของการใช้พื้นที่เล็กๆหัวมุมถนนในย่านเมืองเก่าได้อย่างดี ดูดี สดุดตา เข้ากับเมืองที่เป็นย่านโรงงานเล็กๆ ที่ทำผลิตภัณฑ์ จากหนัง งานฝีมือทำจากกระดาษ และเครื่องประดับต่างๆ

IMG 6501 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง
จากคำบอกเล่าของสถาปนิก ลูกค้าต้องการใช้พื้นที่นี้ทำเป็นสำนักงานและภรรยาของเขาต้องการมีแกลลอรี่เล็กๆเพื่อแสดงงานในบริเวณนั้น
สถาปนิกจึงเลือกที่จะนำเอาตู้คอนเทนเนอร์ใช้งานแล้วมาใช้ในงานชิ้นนี้ เขาใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40ฟุต หรือ 12 เมตร ที่เก๋มากก็อยู่ที่การจัดวางนี่เอง สถาปนิกตั้งใจให้พื้นที่กิจกรรมภายในเชื่อมโยงกับย่าน downtown โดยการทำให้อาคารมีลักษณะเปิดเพื่อให้สิ่งที่อยู่ภายในเปิดสู่สายตาภายนอก ..

IMG 6494 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง
การจัดวางทิศทางของตู้คอนเทนเนอร์จึงมีความสำคัญมาก ตามกฏของการก่อสร้างอาคารในญี่ปุ่นจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องแผ่นดินไหวด้วย จึงไม่อนุญาตให้ใช้โครงสร้างเป็นเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เนอร์จึงเป็นเสมือนผนังภายนอกเท่านั้น โครงสร้างและผนังภายในเป็นไม้ทั้งหมด นอกเหนือจากนี้การเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ยังเพราะต้องการใช้ประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์เก่าปลดระวางที่มีเหลืออยู่มากมายในขณะนี้ …

IMG 6498 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6497 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6493 0 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6499 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6500 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6502 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6495 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6496 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6503 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง
IMG 6505 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง
IMG 6506 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

IMG 6504 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำออฟฟิศ แก้ปัญหาพื้นที่จำกัดในเมือง

Read more : www.archdaily.com

No more articles