Green Architect Endesa Solar Pavilion แนวคิด "การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับตัวอาคารได้อย่างชาญฉลาด" 13 - Architecture

Green Architect Endesa Solar Pavilion แนวคิด “การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับตัวอาคารได้อย่างชาญฉลาด”

อาคารดีไซน์ล้ำ “Endesa Solar Pavilion” ผลงานการออกแบบของ IAAC ตั้งอยู่ที่กรุงบาเซโลนา ประเทศสเปน จุดเด่นของตัวอาคารอยู่ที่การนำพลังานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างชาญฉลาด โครงสร้างอาคารจะมีลักษณะคล้ายกล่องไม้ขนาดใหญ่ เพิ่มความเท่ด้วยชิ้นส่วนสามเหลี่ยมที่ยื่นออกมาจากผนังด้านหน้าทำให้เกิดร่มเงา สามารถใช้เป็นกันสาดบังแดดได้ โดยแต่ละมุมและความยาวของแต่ละด้านของสามเหลี่ยมนั้นจะมีขนาดที่แน่นอน ได้มาจากการคำนวณของตำแหน่งดวงอาทิตย์เพื่อให้ได้ร่มเงาที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล ส่วนด้านบนของสามเหลี่ยมจะติดแผง Photovoltaic เรียกว่า Solar Brick ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เก็บกัดพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในตัวอาคารเท่านั้น แต่หากยังสามารถควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้ามาในตัวอาคารได้อีกด้วย หากอากาศภายนอกเย็น Solar Brick ก็จะปล่อยให้แสงผ่านเข้ามาในบ้านให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่น ในทางกลับกันหากอากาศภายนอกร้อน Solar Brick ก็จะกันไม่ให้อสงส่องผ่านเข้าไปช่วยให้ภายในบ้านเย็นขึ้นโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก 247 City Magazineendesa-solar-house-barcelona-9Endesa ext 2 bike jpegiaac-endesa-solar-pavilion-2iaac-endesa-solar-pavilion-3iaac-endesa-solar-pavilion-4endesa-pavilion-14iaac-endesa-solar-pavilion-7TheEndesaPavilion5Endesa-Pavilion-1