From garbage to art : trashsterpieces

ของมากมายใกล้ๆตัว อาจมีความหมายเป็นเพียงขยะ ของเหลือ ของทิ้ง อย่างเศษขนม คุ้กกี้ เปลือกถั่ว แต่ถ้าเราใส่จินตนาการลงไป แล้วเติมแต่งด้วยเส้นสาย มันก็สามารถเปลี่ยนจากขยะเป็นภาพน่ารักๆ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้ผู้คนที่พบเห็น ให้โอกาส และให้ชีวิตใหม่กับขยะอีกครั้ง เหมือนกับ Rain Kamonwan ที่สร้างภาพน่ารักๆเหล่านี้ จากความร่ำรวยจินตนาการของเธอ
Rain Kamonwan บอกถึงงานที่เธอชอบทำแบบนี้ว่า ” จินตนาการไม่มีขอบเขต ของกิน ดอกไม้ ของเล็กๆน้อยๆ ที่มองข้าม หยิบจับมาวาง เติมแต่งวาดเล่น ภาพที่ธรรมดาเลยพิเศษ ” ..
ลองชมภาพน่ารักๆ จากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวของเธอกันเลย..แล้วเพื่อนๆ มีจินตนาการกับของรอบๆตัวบ้างยัง ส่งมานะคะ เราจะได้เอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันอีก …

lazy placeholder จินตนาการไม่มีขอบเขต.. Rain Kamonwan หยิบสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมาเติมแต่งวาดเล่น ภาพธรรมดาเลยพิเศษ

lazy placeholder จินตนาการไม่มีขอบเขต.. Rain Kamonwan หยิบสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมาเติมแต่งวาดเล่น ภาพธรรมดาเลยพิเศษ

lazy placeholder จินตนาการไม่มีขอบเขต.. Rain Kamonwan หยิบสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมาเติมแต่งวาดเล่น ภาพธรรมดาเลยพิเศษ

lazy placeholder จินตนาการไม่มีขอบเขต.. Rain Kamonwan หยิบสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมาเติมแต่งวาดเล่น ภาพธรรมดาเลยพิเศษ

lazy placeholder จินตนาการไม่มีขอบเขต.. Rain Kamonwan หยิบสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมาเติมแต่งวาดเล่น ภาพธรรมดาเลยพิเศษ

lazy placeholder จินตนาการไม่มีขอบเขต.. Rain Kamonwan หยิบสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมาเติมแต่งวาดเล่น ภาพธรรมดาเลยพิเศษ

No more articles