‘Forest House’…It’s about getting back to the earth, back to nature.

Forest House บ้านของสถาปนิก Chris Tate ผลงานของ studio Chris Tate Architecture ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Auckland ในประเทศนิวซีแลนด์ ใช้เวลาเดินทางไม่เกินครึ่งชั่วเมือง จากเมือง Auckland แต่บรรยากาศรอบบ้านเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าลึกเลยทีเดียว
บ้านถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีการจัดแต่ง ไม่มีสวนไม้ประดับ ตัวบ้านมีกิ่งขนาดใหญ่ของต้น Puriri ยักษ์คลุมเอาไว้ แบบบ้านและการก่อสร้างเป็นแบบง่ายๆ แต่สิ่งที่ทำให้บ้านนี้ดูสวยงาม และประทับใจผู้ที่ได้พบเห็น กลับเป็นการอยู่ร่วมกับความงดงามของธรรมชาติที่แวดล้อม ผนังของบ้าน เป็นกระจกใสทำให้เห็นวิวต้นไม้แบบ 360 องศา หลังคาแบนราบ และตกแต่งแบบง่ายๆแต่ดูอบอุ่น
” เราเห็นนกในท้องถิ่นมากมาย ได้ยินเสียงนกร้องเป็นประจำ และชีวิตอีกมากมายในธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้แวดล้อม..ได้เฝ้ามองชีวิตเหล่านี้ ก็เป็นความสุข” Chris Tate บอกกับ คอลัมนิสต์จากtelegraph ” ผมใช้เวลาเดินทางจากเมืองเพียงครึ่งชั่วโมง แต่เหมือน ได้หลุดออกมาอยู่คนละโลก เหมือนได้มาปลีกวิเวกในที่ที่ไม่มีใครพบเห็น .. ไม่มีพื้นที่ ทำบาร์บีคิว แต่ มีเตาผิง ผมอยากให้ทุกอย่างที่บ้านแห่งนี้ เป็นการกลับสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง”

25560427 122517 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122523 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122529 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122534 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122540 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122546 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122553 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122559 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122605 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122610 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 122616 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

25560427 123422 Forest House ..บ้านแนวคิดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ที่ห่างจากเมืองเพียงครึ่ง ช.ม.

ที่มา:

http://www.telegraph.co.uk/property/3359205/Tree-dimensional-in-New-Zealand.html

http://www.home-reviews.com/forest-house-hugged-by-trees-chris-tate-architecture

No more articles