Follows the Horizon 13 -

Follows the Horizon

กลยุทธ์การฟื้นฟูเมืองที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมามีชีวิตชีวา หรือการกระตุ้นเมืองให้มีสีสัน และบรรยากาศในเชิงท่องเที่ยวด้วยงานสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ดูจะเป็นยาขนานเอกที่ใช้ได้ผลดี กับงานออกแบบ Longest Bench ม้านั่งยาวริมชายหาดที่มีความยาวแบบต่อเนื่องถึง 324 เมตร รองรับจำนวนคนได้ 300 คน นับเป็นม้านั่งที่ยาวที่สุดบนเกาะอังกฤษขณะนี้  Studio Weave ออกแบบม้านั่งให้ลัดเลาะไปตามแนวหาด บางช่วงก็พลิกตัวกลับ บ้างก็บิดตัวตลบ บ้างก็มุดลงดิน ในช่วงสุดท้ายก็ม้วนตัวตีลังกากันหลายตลบภายใต้โครงสร้างแฟรมทองแดง วัสดุที่ใช้เป็นไม้เนือ้แข็ง ไม้ชิ้นไหนที่ได้รับจการบริจาค ก็จะมีชื่อสลักไว้ที่แผ่นไม้ชิ้นนั้นด้วย โปรเจ็คต์มันส์ๆนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินในการลงทุนหรือความร่วมมือในการพัฒนาแบบ ขอบคุณบทความจาก art4d magazine