Elliott Ripper House by Christopher Polly Architect

เราเคยนำเสนอผลงานของ สถาปนิกออสเตรเลียรายนี้ ในบทความ “บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว”.. ในนครซิดนีย์ คราวนี้เป็นการปรับปรุงบ้านอีกหลังในซิดนีย์ชื่อว่า Elliott Ripper House ใน Rozelle เมืองซิดนีย์ โปรเจ็คนี้ก็เป็นการปรับปรุงต่อเติมบ้านอีกครั้งที่มีจุดสำคัญว่าต้องคงไว้ซึ่งวัสดุเดิมๆ และรูปแบบเดิมๆของบ้าน เพื่อคงไว้ซึ่งความทรงจำเก่าๆของคนรุ่นก่อน แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้พื้นที่ภายในได้รับแสงสว่างจากแสงแดดมากขึ้น มีการไหลเวียนของลม และเปิดรับวิวของต้นไม้นอกบ้าน ท้องฟ้า และบรรยากาศของเมืองที่อยู่รอบๆบ้านให้มากขึ้น

สวยงาม น่าอยู่ และดูแล้ว เป็นแบบบ้านที่เหมาะกับการปรับปรุงบ้านเก่าในเมืองไทยอีกหลังค่ะ ลองดูกันนะคะ

25560518 223352 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 223813 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 223829 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 223906 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 223937 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224007 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224122 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224141 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224154 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224209 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224222 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224234 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224301 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560518 224320 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560519 175643 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

25560519 175653 ปรับปรุงบ้านเก่า ได้ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆแต่ยังรักษาความรู้สึกเดิมๆของบ้านเก่าได้อย่างดี..

Source : http://thedesignhome.com/2012/04/elliott-ripper-house-by-christopher-polly-architect/

No more articles