Cosgriff House by Christopher Polly Architect

บริษัทสถาปนิกออสเตรเลีย Christopher Polly Architect ได้ปรับปรุงบ้านเก่าที่สร้างจากอิฐ ในเขต Annandale เมืองซิดนีย์ การปรับปรุงมีโจทย์ที่จะต้องขยายพื้นที่อยู่อาศัย โดยไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงบ้านเดิมที่ปลูกจากอิฐให้น้อยที่สุด

สถาปนิก ได้ต่อเติมด้านหลังของบ้านด้วยขนาดพื้นที่เพียง 20 ตร.ม. แต่ทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยมาก ก็โดยเพิ่มชั้นที่ต่ำกว่าพื้นเดิมเข้าไป ใต้พื้นเดิมของตัวบ้าน และยื่นออกไปในสวน เป็นพื้นที่ 2 ชั้น
สำหรับส่วนที่ต่อเติมใหม่นี้ ประกอบด้วยห้องน้ำ ห้องนอน และห้องทำงาน มีห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่ และห้องรับประทานอาหาร เปิดรับธรรมชาติโดยมีบันไดพาไปสู่สวนของบ้าน นอกจากนี้บันไดยังทำให้เกิดพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นอีกด้วย หลังคา skylights ช่วยให้แสงส่องสว่างไปทั่วบ้าน ทำให้บ้านดูโปร่งโล่ง และ ฝ้าเพดานติดพัดลม ช่วยระบายอากาศ ลดอุณหภูมิของอากาศใต้หลังคา

เป็นการต่อเติมที่ใช้พื้นที่ไม่มาก แต่ได้พื้นที่ใช้สอยมากเลยทีเดียว เป็นอีกไอเดียเก็บไว้ต่อเติมบ้านค่ะ ^ ^

25560518 180215 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180221 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180226 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180232 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180239 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180245 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180302 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

25560518 180313 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131afb3fc4bb750000043 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 19 620x930 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131bab3fc4b65bf000037 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 22 620x413 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131c4b3fc4bb750000045 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 24 620x465 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131cbb3fc4bb750000046 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 16 620x912 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131e1b3fc4bb750000048 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 06 620x936 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131e2b3fc4b65bf000039 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 05 620x930 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

519131f2b3fc4b65bf00003a cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 10 620x1332 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

5191316cb3fc4b65bf000032 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 04 620x420 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

51913194b3fc4b8979000040 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 13 620x1218 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

51913184b3fc4b65bf000034 cosgriff house christopher polly architect christopherpollyarchitect cosgriffhouse 09 620x1332 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

5191321cb3fc4b65bf00003b cosgriff house christopher polly architect section 620x438 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

5191321fb3fc4bb75000004a cosgriff house christopher polly architect south   east elevation 620x438 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

51913217b3fc4bb750000049 cosgriff house christopher polly architect ground floor plan 620x438 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

51913221b3fc4b8979000042 cosgriff house christopher polly architect lower ground floor plan 620x438 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

51913219b3fc4b8979000041 cosgriff house christopher polly architect sections 620x438 บ้านที่ต่อเติมโดยเพิ่มพื้นที่ 20 ตร.ม.แต่ได้พื้นที่ใช้สอยทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว

Project Description:

Location: Annandale, Sydney

Structural Engineer: SDA Structures

Hydraulic Engineer: ACOR Consultants

Builder: R.G. Gregson Constructions Pty Ltd

Photography: Brett Boardman

source: http://thedesignhome.com/2013/05/cosgriff-house-by-christopher-polly-architect/

No more articles