เก้าอี้มีดีไซน์ของ JaeYoung Jang ที่มีลูกเล่นพิเศษของสายกีตาร์ที่ขึงอยู่เป็นพนักพิงบนเก้าอี้และใต้ที่วางแขน ที่สำคัญสามารถปรับสายและดีดให้เป็นเสียงดนตรีได้  แถมเพิ่มความสนุก ด้วยเสียงสะท้อนน้ำหนักตัวให้ฟังเพลินๆ ระหว่างที่นั่งเฉยๆ และไม่ว่าคุณจะนั่งในทวงท่าไหนๆคุณก็สามารถสร้างเสียงดนตรีได้ via:http://www.designboom.com/readers/echoism-chair-by-jaeyoung-jang/

chair 450x480 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

img 1 1355241749 2ae010b81c4d48458035e78eda181b72 450x299 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี376485049 640 450x253 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

img 2 1355241749 4881c3f61ebc30ad7f8781cd2729f329 450x299 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

img 4 1355241749 fd2ca103f84aee6fcf6114faee962525 450x355 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

img 5 1355241749 a8e5f48a6f39168b1bc5a0e67e50a9fc 450x355 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

img 6 1355241749 2d81e40662577c287a33d6d3494397f7 450x355 The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

No more articles