เก้าอี้มีดีไซน์ของ JaeYoung Jang ที่มีลูกเล่นพิเศษของสายกีตาร์ที่ขึงอยู่เป็นพนักพิงบนเก้าอี้และใต้ที่วางแขน ที่สำคัญสามารถปรับสายและดีดให้เป็นเสียงดนตรีได้  แถมเพิ่มความสนุก ด้วยเสียงสะท้อนน้ำหนักตัวให้ฟังเพลินๆ ระหว่างที่นั่งเฉยๆ และไม่ว่าคุณจะนั่งในทวงท่าไหนๆคุณก็สามารถสร้างเสียงดนตรีได้ via:http://www.designboom.com/readers/echoism-chair-by-jaeyoung-jang/

lazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

lazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรีlazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

lazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

lazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

lazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

lazy placeholder The Echoism Chair by JaeYoung Jang เก้าอี้สร้างเสียงดนตรี

No more articles