fbpx

มาดูการใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกกันค่ะ อันนี้เป็นของ Michelle Brand เธอเป็น eco-designer จากเมือง Manchester ประเทศอังกฤษ

สำหรับงานชิ้นนี้ เธอใช้ก้นขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์งานที่น่าสนใจ ตั้งแต่โมบายกลางแจ้ง ตกแต่งสวน, ม่าน หรือฉากกั้นห้อง , โคมไฟระย้า, ดูสวยงามและทำง่ายๆ

เผื่อใครจะลองขอยืมไอเดียไปใช้บ้าง แต่จะทำได้สวยเท่าหรือป่าวก็แล้วแต่ความสามารถนะคะ แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ ^ ^

ไอเดีย D.I.Y.ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกเก่า 3 - DIY

ไอเดีย D.I.Y.ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกเก่า 4 - DIY

ไอเดีย D.I.Y.ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกเก่า 5 - DIY

ไอเดีย D.I.Y.ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกเก่า 6 - DIY

ไอเดีย D.I.Y.ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกเก่า 7 - DIY

ไอเดีย D.I.Y.ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกเก่า 8 - DIY

ที่มา : http://www.i-do-it-yourself.com/2009/04/eco-friendly-blossoms-by-michelle-brand/

No more articles