วันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา เป็นวัน International Dog Day ..ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนกำหนดวัน และมีความเป็นมาอย่างไร รู้มาจากเว็บ boredpanda. ที่มีภาพอ้อมกอดน้องหมากับเจ้าของ ที่บอกให้เห็นความรู้สึกที่มีต่อกัน เป็นความรัก ความผูกพัน ที่ยากจะบรรยาย..
แล้วอย่าลืมหาโอกาสกอดน้องหมาที่บ้านด้วยนะคะ..

IMG 4672 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Kyle Mackillop

IMG 4673 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายSource: imgur

IMG 4674 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: unknown

IMG 4675 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Steve Garner

IMG 4676 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายSource: imgur

IMG 4677 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Caters News

IMG 4678 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Ronin Otter

IMG 4679 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Gavril Galev

IMG 4681 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Daniel Mihailescu

IMG 4682 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Christian Müller

Image credits: Tatyana

IMG 4685 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Cao Terapia | Donie Terry

IMG 4688 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: unknown

IMG 4689 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Sabrina Paige

IMG 4690 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: Ricardo Bonilla

IMG 4691 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายImage credits: unknown

IMG 4692 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายSource: reddit

IMG 4693 อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมายSource: blackrose

No more articles