อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมาย 13 -

อ้อมกอดน้องหมา..บอกอะไรมากมาย

วันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา เป็นวัน International Dog Day ..ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนกำหนดวัน และมีความเป็นมาอย่างไร รู้มาจากเว็บ boredpanda. ที่มีภาพอ้อมกอดน้องหมากับเจ้าของ ที่บอกให้เห็นความรู้สึกที่มีต่อกัน เป็นความรัก ความผูกพัน ที่ยากจะบรรยาย..
แล้วอย่าลืมหาโอกาสกอดน้องหมาที่บ้านด้วยนะคะ..


IMG_4672.JPGImage credits: Kyle Mackillop

IMG_4673.JPGSource: imgur

IMG_4674.JPGImage credits: unknown

IMG_4675.JPGImage credits: Steve Garner

IMG_4676.JPGSource: imgur

IMG_4677.JPGImage credits: Caters News

IMG_4678.JPGImage credits: Ronin Otter


IMG_4679.JPGImage credits: Gavril Galev

IMG_4681.JPGImage credits: Daniel Mihailescu

IMG_4682.JPGImage credits: Christian Müller

Image credits: Tatyana

IMG_4685.JPGImage credits: Cao Terapia | Donie Terry

IMG_4688.JPGImage credits: unknown

IMG_4689.JPGImage credits: Sabrina Paige

IMG_4690.JPGImage credits: Ricardo Bonilla

IMG_4691.JPGImage credits: unknown

IMG_4692.JPGSource: reddit

IMG_4693.JPGSource: blackrose