fbpx

ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

Set นี้ สำหรับคนรักการตกแต่งสไตล์วินเทจ เลยค่ะ ออกแบบ เลือกสรรรายละเอียดโดย Ramon Zancanaro ..3d artist ผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ จาก เมืองSão Bento do Sul ประเทศบราซิล …

เขาเลือกสร้างบรรยากาศของห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งได้หลากหลายอารมณ์และความรู้สึก แบบงานชิ้นนี้ เป็นการตกแต่งสไตล์วินเทจ ที่มีรายละเอียด มากมาย มีเสน่ห์และมีเรื่องราว ที่สร้างความประทับใจเมื่อได้เห็น ลองชมกันดูเลยค่ะ

25560908 200218 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200226 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200234 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200240 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200248 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200259 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200307 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200315 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

25560908 200324 ตกแต่งแนววินเทจ โดย Ramon Zancanaro

http://www.homeadore.com/2012/10/23/beautiful-interior-visualizations-ramon-zancanaro/