Cité du Livre (city library) Museums – Aix en Provence

Cité du Livre หรือ city library เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งมีค่ามากมายทางวัฒนธรรม รวมถึงหนังสือเก่าแก่หายากสมบัติของ the Marquis of Méjanes มากกว่า 80,000 ฉบับ ที่เขามอบให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อเขาเสียชีวิตในปี 1786 Cité du Livre ตั้งอยู่ในจังหวัด Aix ที่สวยงาม มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรษโรมัน อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส

Cite du Livre มีทางเข้าเป็นรูปหนังสือ หนึ่งในนั้น ก็เป็นวรรณกรรมคลาสสิค เรื่องเจ้าชายน้อย ที่หลายคนรู้จักกันดี อาคารของพิพิธภัณฑ์ มาจากโรงงานผลิตไม้ขีดไฟเก่า ในยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้ถูกปรับปรุงใหม่ และมีการดูแล รักษาอย่างดี

25560506 142346 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

Cité du Livre เป็นที่รวมของการแสดงออกทางศิลปะต่างๆ ทั้งหนังสือ งานศิลปะ มีการจัดงานนิทรรศกาลทางศิลปะอยู่เป็นประจำ การจัดสัมนา และนิทรรศกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดแสดงงาน international video library of Lyric Art ตั้งแต่ปี 1991 และเป็นที่จัดแสดงงาน the Prejlocaj Balletตั้งแต่ปี 1996

25560506 142744 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 142402 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 145029 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 145048 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 142422 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

ส่วนเมือง Aix ที่เป็นที่ตั้งของ Cité du Livre เป็นเมืองที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งเลยทีเดียว มีบรรยากาศของเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโรมัน อย่าง น้ำพุ สปา ถนนสวยๆ ที่มีบ้านเรือนโบราณสีสันสวยงาม ตลาดนัดผัก ผลไม้ และแน่นอน ตลาดนัดหนังสือ เป็นเมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะจริงๆ…

25560506 142442 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 142726 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 144008 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

25560506 144021 City of Books..เมืองของคนรักหนังสือ และศิลปะ

ใครสนใจไปสมัคเป็นแฟนของ เมืองหนังสือแห่งนี้ที่ https://www.facebook.com/pages/Cité-du-livre-Bibliothèque-Méjanes/133903859994459

No more articles