ชมภาพศิลปะบนInstagram..ภาพนกหลากหลายจากกลีบดอกไม้และใบไม้ 13 - Instagram

ชมภาพศิลปะบนInstagram..ภาพนกหลากหลายจากกลีบดอกไม้และใบไม้

Birds Made of Flower Petals and Leaves by Red Hong Yi

ศิลปิน และสถาปนิกชาวมาเลย์เซีย Red Hong Yi เคยมีผลงานสร้างสรรค์มากมาย จากการเลือกใช้วัตถุต่างๆมาสร้างงานศิลปะ คราวก่อนที่เราเคยนำเสนองานของเธอ เป็นการเล่นกับอาหาร ไอเดียสร้างสรรค์ภาพศิลปะจากอาหารบนInstagram ได้ภาพที่สวยงามและมีความสร้างสรรค์มากๆ คราวนี้เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นภาพนกหลากหลายชนิด จากกลีบดอกไม้และใบไม้ สีสันสวยงาม ใครสนใจสามารถไปติดตามผลงานเธอได้ที่ Instagram ของเธอ

25560720-085118.jpg

Peacock made of butterfly pea flowers, bottlebrush leaves, coconut leaf sticks, allamandas/trumpet flowers

25560720-084615.jpg

25560720-084623.jpg

Rooster made of gerberas and leaves
25560720-084735.jpg

Parrot made from butterfly peas and gerberas
25560720-084744.jpg

Kingfisher made of gerberas, butterfly peas and purple shamrocks
25560720-084845.jpg

Hornbill made of chrysanthemums, germeras and purple shamrocks
25560720-084854.jpg

Flamingos made from pink gerberas and twigs
25560720-084945.jpg

Flamingo made from pink gerberas and twigs
25560720-084952.jpg

Northern cardinal made of red gerberas and deep purple chrysanthemums with dill
25560720-085109.jpg

ข้อมูลจาก http://www.thisiscolossal.com/