CJ Wildbird Foods แบรนด์ขายอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักนก จากประเทศอังกฤษที่มีวิธีคิดตรงกันข้ามกับนิสัยคนไทย คือ แทนที่จะจับนกมาขังในกรง กลับใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้เฉพาะทางมาออกแบบที่ให้อาหารนกที่มีทั้งรูปทรงบ้าน ตะกร้า ตะแกรง โพรงไม้ และกะลามะพร้าว ซึ่งแต่ละแบบคิดมาเพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมการจิกกินถั่วและเมล็ดธัญพืชแตละประเภท  หัวใจสำคัญอยู่ทีวามกลมกลืนกับธรรมชาติ  วิธีรักนกของเขาก็คือ ถ้าอยากเลี้ยงนก ก็แค่ทำสวนในบ้านให้เขียว ให้อาหารอย่างเป็นมิตร ก็ดึงดูดให้บรรดานกอยากบินเข้ามาปรากฏตัวใกล้ๆให้เรานั่งมองได้อย่างสบายใจแล้ว ความสวยงามของความรัก คือการปล่อยให้เจ้าเหล่านกได้บินไงหล่ะ ขอบคุณข้อมูลจาก a day Magazine via:http://www.birdfood.co.uk/

shop header 01 450x202 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

17032012190309fatballfeeder 450x300 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

ere1 450x321 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

12032012201727Greattitpair 450x262 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

io 450x200 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

iop 450x164 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

yh 450x221 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

jk 450x311 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

ioo 450x236 คิดจะรักนก ต้องรักให้เป็น

No more articles