ประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 13 - bolt

ประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ

Bolt Poetry: Blacksmith Evokes Emotion In Steel By Bending It Into Human Shapes

ศิลปิน ช่างเหล็ก และช่างภาพ ชาวสวีเดน ชื่อ Tobbe Malm ใช้วัสดุอย่างตะปู สกรู หัวน๊อต ที่ดูแข็งทื่อ สร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม Bolt Poetry งานชิ้นเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก และเรื่องราวสะเทือนอารมณ์ วัสดุเหล่านี้ ได้มาจากของเก่า ทิ้งขว้างในฟาร์ม ขึ้นสนิม และบิดเบี้ยว มันถูกดัด และปิดงอ เป็นรูปร่างของผู้คนที่เต็มไปด้วนความทุกข์โศก สะท้อนภาพของแรงงาน และบอกเล่าเรื่องราวเสมือนบทกวีที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น 


จากคำบอกเล่าของ  Tobbe  เขาเพียงต้องการสร้างภาพของคน และสะท้อนอารมณ์ต่างๆ ทั้งสุข ทุกข์ สนุกสนาน แต่มันกลับออกมาเป็นเศร้า เหงา ซะหมด ..เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไร ลองชมผลงานเขาดูค่ะ ว่าได้อารมณ์แบบไหนบ้าง 


ประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 14 - bolt

ประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 15 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 16 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 17 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 18 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 19 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 20 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 21 - boltประติมากรรมรูปคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก จากตะปูตัวเล็กๆ 22 - bolt

Source : http://www.demilked.com/human-like-sculpture-single-bolt-poetry-tobbe-malm/