รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 13 - Architecture

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศผลรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีการนำงานที่ได้รับรางวัล มาจัดแสดงในงาน  “นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” ภายในงานสถาปนิก ’๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาคารเหล่านี้ มีความงดงาม และทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดกทางศิลปสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีเวลาก็น่าหาโอกาสไปสัมผัสและชมของจริงกัน มีอาคารอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

อาคารที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

1. อาคารที่ได้รับรางวัล

ประเภทอาคาร

อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

อาคารที่หยุดรถไฟแม่พวก-จังหวัดแพร่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 14 - Architecture

สถานีตำรวจสวรรคโลก-จังหวัดสุโขทัยรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 15 - Architecture

อาคารสายสุธานพดล พระวิมาดาเธอ สำนักศิลปวัฒนธรรม-กทม. มหาวิทลัยราชภัฎสวนสุนันทารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 16 - Architecture

ศาลาพระเกี้ยว – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 17 - Architecture

อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 18 - Architecture

อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยลัย – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 19 - Architecture

อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) – จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 20 - Architecture

ตึกสตางค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่-จังหวัดสงขลารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 21 - Architecture

อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ สี่แยกประตูน้ำเข้ม – จังหวัดน่านรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 22 - Architecture

บ้านสี่แยกหัวตะเข้ – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 23 - Architecture

ตึกแถวท่าเตียน – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 24 - Architecture

อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน

โฮงเจ้าฟองคำ – จังหวัดน่านรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 25 - Architecture

อาคารวัดวาอารามและปูชนียสถาน

กุฏิไม้ วัดศรีมุณฑา – จังหวัดมุกดาหารรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 26 - Architecture

อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา – จังหวัดบุรีรัมย์รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 27 - Architecture

พุทธาวาส วัดวัดภคินีนาถวรวิหาร – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 28 - Architecture

มัสยิดบางอ้อ – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 29 - Architecture

ประเภทชุมชน

ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง – จังหวัดกาญจนบุรีรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 30 - Architecture

ประเภทบุคคล

นายบวรเวท รุ่งรุจี
รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 31 - Architecture

ประเภทองค์กร

เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก จังหวัดแพร่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 32 - Architecture


2. อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอธรรมวัดล่ามช้าง – จังหวัดลำพูนรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 33 - Architecture

กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – จังหวัดเชียงใหม่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 34 - Architecture

กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 35 - Architecture

บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ – จังหวัดเชียงใหม่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 36 - Architecture

โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง- จังหวัดนครราชสีมารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 37 - Architecture

กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 38 - Architecture

หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 39 - Architecture

อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 40 - Architecture

กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ – จังหวัดสงขลารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 41 - Architecture

ที่มา : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าให้ดี น่าจะหาโอกาสไปดูกันให้ชัดๆทุกมิติ ที่งาน  “นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” ในงานสถาปนิก’๕๙   ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๑.oo – ๒๑.oo น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ภายในงานสถาปนิก’๕๙ ยังมีนิทรรศการน่าสนใจอีกมากมาย เข้ากับยุคสมัยให้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการการออกแบบเพื่อความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม Universal Design, นิทรรศการ Vernadoc เล่าเรื่องชุมชนและอาคารในย่านชุมชนเก่า, นิทรรศการ Basic of the Present, นิทรรศการสถาปนิกชุมชน, นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น’59, นิทรรศการ Future of the River เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ, นิทรรศการ Bangkok by Bike, และอื่นๆอีกมากมาย คนรักชอบงานสถาปัตยกรรม พลาดไม่ได้เลยงานนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมงานได้ที่ งานสถาปนิก ’59 .. “ASA Back to Basic | สู่สามัญ

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า