รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 13 - Architecture

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศผลรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีการนำงานที่ได้รับรางวัล มาจัดแสดงในงาน  “นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” ภายในงานสถาปนิก ’๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙


อาคารเหล่านี้ มีความงดงาม และทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดกทางศิลปสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีเวลาก็น่าหาโอกาสไปสัมผัสและชมของจริงกัน มีอาคารอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

อาคารที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

1. อาคารที่ได้รับรางวัล

ประเภทอาคาร

อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

อาคารที่หยุดรถไฟแม่พวก-จังหวัดแพร่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 14 - Architecture

สถานีตำรวจสวรรคโลก-จังหวัดสุโขทัยรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 15 - Architecture

อาคารสายสุธานพดล พระวิมาดาเธอ สำนักศิลปวัฒนธรรม-กทม. มหาวิทลัยราชภัฎสวนสุนันทารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 16 - Architecture

ศาลาพระเกี้ยว – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 17 - Architecture


อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 18 - Architecture

อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยลัย – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 19 - Architecture

อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) – จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 20 - Architecture

ตึกสตางค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่-จังหวัดสงขลารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 21 - Architecture

อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ สี่แยกประตูน้ำเข้ม – จังหวัดน่านรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 22 - Architecture

บ้านสี่แยกหัวตะเข้ – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 23 - Architecture

ตึกแถวท่าเตียน – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 24 - Architecture

อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน

โฮงเจ้าฟองคำ – จังหวัดน่านรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 25 - Architecture

อาคารวัดวาอารามและปูชนียสถาน

กุฏิไม้ วัดศรีมุณฑา – จังหวัดมุกดาหารรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 26 - Architecture

อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา – จังหวัดบุรีรัมย์รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 27 - Architecture

พุทธาวาส วัดวัดภคินีนาถวรวิหาร – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 28 - Architecture

มัสยิดบางอ้อ – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 29 - Architecture

ประเภทชุมชน

ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง – จังหวัดกาญจนบุรีรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 30 - Architecture

ประเภทบุคคล

นายบวรเวท รุ่งรุจี
รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 31 - Architecture

ประเภทองค์กร

เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก จังหวัดแพร่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 32 - Architecture


2. อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอธรรมวัดล่ามช้าง – จังหวัดลำพูนรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 33 - Architecture

กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – จังหวัดเชียงใหม่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 34 - Architecture

กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 35 - Architecture

บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ – จังหวัดเชียงใหม่รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 36 - Architecture

โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง- จังหวัดนครราชสีมารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 37 - Architecture

กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 38 - Architecture

หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 39 - Architecture

อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – กทม.รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 40 - Architecture

กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ – จังหวัดสงขลารางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 41 - Architecture

ที่มา : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าให้ดี น่าจะหาโอกาสไปดูกันให้ชัดๆทุกมิติ ที่งาน  “นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” ในงานสถาปนิก’๕๙   ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๑.oo – ๒๑.oo น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ภายในงานสถาปนิก’๕๙ ยังมีนิทรรศการน่าสนใจอีกมากมาย เข้ากับยุคสมัยให้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการการออกแบบเพื่อความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม Universal Design, นิทรรศการ Vernadoc เล่าเรื่องชุมชนและอาคารในย่านชุมชนเก่า, นิทรรศการ Basic of the Present, นิทรรศการสถาปนิกชุมชน, นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น’59, นิทรรศการ Future of the River เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ, นิทรรศการ Bangkok by Bike, และอื่นๆอีกมากมาย คนรักชอบงานสถาปัตยกรรม พลาดไม่ได้เลยงานนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมงานได้ที่ งานสถาปนิก ’59 .. “ASA Back to Basic | สู่สามัญ