บันไดนี้ไม่มีจุดสิ้นสุด โดย David McCracken 13 - David McCracken

บันไดนี้ไม่มีจุดสิ้นสุด โดย David McCracken

An Infinite Staircase by David McCracken


บันไดนี้ ไม่มีที่สิ้นสุด … An Infinite Staircase โดย David McCracken ในงานประติมากรรม ริมทะเล ประจำปี หรือ Sculpture by the Sea ที่เมือง Bondi ประเทศออสเตรเลีย ชิ้นงานทำจากอลูมินัม และเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ จนเป็นบันไดที่ทอดยาวขึ้นสู่ท้องฟ้า แบบไม่มีที่สิ้นสุด เสมือนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ ที่ปลายสุดอีกด้านหายลับไปในท้องฟ้าและหมู่เมฆ..มันสุดยอดมากจริงๆ..Amazing!

25561117-092611.jpg

25561117-092619.jpg

25561117-092624.jpg

http://www.thisiscolossal.com/2013/11/an-infinite-staircase-into-the-sky/