AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 13 -

AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม

พลาสเตอร์ยารูปทรงสี่เหลี่ยมๆคงไม่สามารถปิดแผลตามหลืบมุมของร่างกายได้ ลองใช้ AmoeBand พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม รับรองว่าขะแผลเล็กแผลใหญ่ ตามซอกไหนๆก็แปะได้เรียบร้อย แถมถ้าแผลเกิดติดเชื้อ เปลี่ยน เครื่องหมายกากบาทจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง เพื่อเตือนให้เปลี่ยนอันใหม่ ถ้ากลัวแปะแล้วไม่เนียน เค้ายังมีสีให้เลือกแบบใกล้เคียงกับเฉดสีผิวอีกด้วยน่ะ ขอบคุณข้อมูลจาก 10 pm Magazine AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 14 -AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 15 -AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 16 -AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 17 -AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 18 -


ขอบคุณข้อมูลจาก 10 pm Magazine
AmoeBand พลาสเตอร์ติดแผลตามเฉดสีผิว และ พลาสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามสิ่งแวดล้อม 19 -