7-ELEVEN REBRANDING 13 - 7Eleven

7-ELEVEN REBRANDING

7-ELEVEN REBRANDING


BVD ผู้รับผิดชอบการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ ให้กับ 7eleven ในสวีเดน ได้ออกแบบสัญลักษณ์ เลข 7 บนถ้วยกาแฟ ของร้าน เน้นเส้นสาย เล่นลายเส้นกราฟิก เป็นตัวเลข 7 ได้ลุ้คทันสมัย และเท่..ดูเดิ้นขึ้นจม ..แต่..คงไม่ต้องรอนะคะ เพราะคงยังไม่มาเมืองไทย หรืออาจไม่มาเลย…. เพราะมีใช้อยู่ที่เดียวที่สวีเดน นี่ล่ะค่ะ

25560125-175439.jpg

25560125-175444.jpg

25560125-175449.jpg

25560125-175455.jpg

25560125-175501.jpg

25560125-175506.jpg

25560125-175511.jpg

25560125-175515.jpg