7-ELEVEN REBRANDING

BVD ผู้รับผิดชอบการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ ให้กับ 7eleven ในสวีเดน ได้ออกแบบสัญลักษณ์ เลข 7 บนถ้วยกาแฟ ของร้าน เน้นเส้นสาย เล่นลายเส้นกราฟฟิค เป็นตัวเลข 7 ได้ลุ้คทันสมัย และเท่..ดูเดิ้นขึ้นจม ..แต่..คงไม่ต้องรอนะคะ เพราะคงยังไม่มาเมืองไทย หรืออาจไม่มาเลย…. เพราะมีใช้อยู่ที่เดียวที่สวีเดน นี่ล่ะค่ะ

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

lazy placeholder 7 ELEVEN REBRANDING

No more articles