30 Green and Yellow Kitchen Designs

สีที่หลายๆคนชื่นชอบ อยู่แล้วมีความสุข สบายใจ ..หนึ่งในสีที่ชื่นชอบนั้น ก็คงไม่พ้นสีเขียว วันนี้เรามีไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลืองมาฝาก สีเขียวเหลืองกับห้องครัวช่วยทำให้ได้บรรยากาศของความสดชื่น ของตกแต่งอย่างถ้วยชาม หรือกระถางต้นไม้เล็กๆ ปลูกผักและสมุนไพร ไว้ใช้ในครัว ก็เป็นตัวช่วยเพิ่มสีเขียวได้นะคะ ดูแล้วมีความสุข สดชื่น เพิ่มพลังให้กับชีวิต ลองดูตัวอย่างกันค่ะ

25560710 085234 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085243 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085254 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085305 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085314 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085324 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085345 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085355 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085402 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085414 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085446 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085456 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085507 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085524 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085540 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085547 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085600 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085609 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085616 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085633 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085647 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085653 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085658 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085705 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085711 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085716 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085727 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085735 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085746 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

25560710 085757 ไอเดียแต่งห้องครัวด้วยสีเขียว เหลือง 30 แบบ

Read more: http://www.digsdigs.com/

No more articles