เป็ด Buttercup เดินได้อีกครั้ง... ด้วยขาเทียมจากการพิมพ์ 3มิติ 13 - 3D

เป็ด Buttercup เดินได้อีกครั้ง… ด้วยขาเทียมจากการพิมพ์ 3มิติ

เทคโนโลยี ทางด้าน 3D printing ดูจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ และมีข่าวการพิมพ์สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ บู้ทจัดแสดงงาน และที่เราเคยนำเสนอเรื่องพิมพ์อวัยวะเทียมอย่าง 3D Printing พิมพ์หูที่สามารถฟังเสียงได้ดีกว่า คราวนี้ก็ถึงขาเทียม ของเป็ดน้อยชื่อ Buttercup


Buttercup เกิดมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้วยขาซ้ายที่พิการ มันไม่เคยเดินได้เป็นปกติเลยจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้า Buttercup ก็ได้ขาเทียมที่ทำจากซิริโคน โดยการพิมพ์ 3 มิติ และทำให้มันเดินได้เหมือนเป็ดปกติ …ขอบคุณเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และทีมงานจาก Feathered Angels Waterfowl Sanctuaryในเมืองเทนเนสซี่ ผู้ดูแล Buttercup ที่ทำงานร่วมกับบริษัทการพิมพ์ 3 มิติ ที่ชื่อว่า NovaCopy จนทำให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้น ลองดูคลิปการใส่ขาเทียมและ การเดินด้วยขาใหม่ของ Buttercup กันค่ะ

25560703-091108.jpg

25560703-091117.jpg

25560703-091125.jpg

More: https://www.youtube.com/watch?v=_ewU8ZIf3Bg