The Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living 13 - Coffee cup

The Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living

บริษัท Solo ผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของโลก ได้คิดค้นพัฒนาผลิตแก้วกาแฟกระดาษแบบใหม่ขึ้นมา โดยได้ออกแบบด้านบนของถ้วยให้สามารถพับปิดได้ ไม่ต้องมีฝาครอบพลาสติกเหมือนอย่างเคย ทั้งยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมThe Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living 14 - Coffee cupThe Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living 15 - Coffee cupถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่เข้ากับยุค Green Living อย่างปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับ 3R: Reuse,Reduce,Recycle ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรคำนึงถึง คอกาแฟอย่างเราๆก็รอใช้อยู่เหมือนกัน ขอบคุณข้อมูลจาก ROOM  MagazineThe Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living 16 - Coffee cupThe Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living 17 - Coffee cup