We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

4,658
Views
3 Sep 2012

The Compleat Coffee Cup แก้วกาแฟกระดาษ ที่เข้ากับยุค Green Living

บริษัท Solo ผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของโลก ได้คิดค้นพัฒนาผลิตแก้วกาแฟกระดาษแบบใหม่ขึ้นมา โดยได้ออกแบบด้านบนของถ้วยให้สามารถพับปิดได้ ไม่ต้องมีฝาครอบพลาสติกเหมือนอย่างเคย ทั้งยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่เข้ากับยุค Green Living อย่างปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับ 3R: Reuse,Reduce,Recycle ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรคำนึงถึง คอกาแฟอย่างเราๆก็รอใช้อยู่เหมือนกัน ขอบคุณข้อมูลจาก ROOM  Magazine

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-