จะดีแค่ไหนถ้าทุกคนๆปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านได้ และกว่านั้นคือสำคัญเป็นผักปลอดสารพิษ และจะดีมาขึ้นถ้าเราจะปลูกผักและเลี้ยงปลาได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากสวยงาม ยังมีประโยชน์อีกด้วยไปดูกันเลยดีกว่าคะ

จากผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของพวกเขา คือ ชุดปลูกเห็ด mushroom-growing kit และพวกเขาได้พัฒนา ตู้ปลาทำความสะอาดเองได้ พร้อมทั้งปลูกผัก เช่น beans, basil, thyme, baby greens, oregano, mint, parsley, spinach เป็นต้น โดยที่ปลาขับของเสียออกมา และของเสียเหล่านั้น อย่างอุจจาระปลา ก็จะถูกนำไปใช้ในการเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกอยู่ด้านบนตู้

ถึงแม้จะเป็นเพียง prototype , Back To The Roots ได้มีการพัฒนาให้ออกมาวางจำหน่ายอย่างแน่นอน เพราะมีการให้ preorder แล้ว Aquaponics self cleaning fish tank garden 375x375 Self Cleaning Fish Tank Garden11b17e7bc4de6a0fbdb00dcb31871f69 large 425x315 Self Cleaning Fish Tank Gardenhome aquaponics self cleaning fish tank 2 425x283 Self Cleaning Fish Tank Garden self cleaning fish tank 425x238 Self Cleaning Fish Tank Garden

 

http://www.youtube.com/watch?v=haeUUnrGzVA

No more articles