ตัวอย่างฟาร์มเพาะปลูกในเมือง..แนวโน้มของสถาปัตยกรรมและการวางแผนเมืองในอนาคต 13 - urban farm

ตัวอย่างฟาร์มเพาะปลูกในเมือง..แนวโน้มของสถาปัตยกรรมและการวางแผนเมืองในอนาคต

Queens University Students turn an abandon mill into an urban farm


ตลอดระยะเวลาของชั้นเรียน ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา นักศึกษาจาก Queens University Belfast ในประเทศไอร์แลนด์ ได้ทำงานร่วมกับ Biospheric Foundation ใน Salford ประเทศอังกฤษ เพื่อออกแบบ และ สร้างระบบส่งน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ แบบหลายชั้นจากโรงนาเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว พวกเขาต้องการระบบที่จะสามารถนำไปใช้กับอาคารโรงงานเก่า โครงการนี้จึงเสมือนการทดสอบระบบว่าประสพความสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อปูทางไปสู่ แนวทางการเพาะปลูกในเมือง ให้เกิดเป็นจริงได้ในอนาคต

การออกแบบประกอบด้วย ถังเลี้ยงปลา 12 ถังตั้งอยูในชั้นบนของโรงนา อยู่ข้างๆกับระบบกรองน้ำ และสวนผักริมหน้าต่าง โครงการนี้ใช้เวลา5 เดือนในการออกแบบ และ4 เดือน เพื่อที่จะก่อสร้าง มันถูกสร้างเสร็จเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว และเริ่มมีการผลิตอาหารมาตั้งแต่ตอนนั้น ระบบทั้งหมดในตอนนี้ยังต้องอาศัยคนในการดูและ และบำรุงรักษาอยู่ค่อนข้างมาก แต่ Queens University Belfasก็หวังว่าจะสามารถลดการทำงานลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น ระบบที่พวกเขาสร้างขึ้นนี้ สามารถผลิตพืชผักได้ 500 ต้น และปลา 10 กก. ต่อสัปดาห์ ทั้งหมดนี้ เป็นการทดลองที่ให้ผลผลิตจริง ไม่ใช่เพียงการสร้างแบบในคอมพิวเตอร์ และ พวกเขาก็เชื่อว่ามันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต เพื่อเพิ่มผลผลิตหล่อเลี้ยงชาวเมือง ไม่ใช้พื้นที่มาก ไม่ต้องเสียค่าขนส่งจากที่ไกลๆ และได้อาหารสดใหม่ จากแหล่งใกล้บ้าน .. เป็นอีกแนวโน้มของสถาปัตยกรรมในอนาคต และ การวางแผนสำหรับเมือง

image

image

image

image

image

image

image

Read more: Queens University Students Turn an Abandoned Mill Into an Urban Farm