"Pun Pun Thai" พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร 13 - Pun Pun Thai

“Pun Pun Thai” พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร

พันพรรณ คือ สวนเกษตรอินทรีย์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทั้งบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชน เป็นทั้งศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งตนเอง พันพรรณ พยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการสร้างอาหารเอง ดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ( บ้านดิน ) และประดิษฐ์เครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น พันพรรณ ต้องการที่จะนำวิถี ของการเก็บเมล็ดพันธุ์กลับมาในชีวิตของเราและเพื่อนเกษตรกร ด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อปลูกและแจกจ่ายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหายไปจากโลกหากไม่มีคนปลูกต่อ ไม่ใช่เพื่อการค้าแต่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ พันพรรณ ยังคงเรียนรู้ต่อไป เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย"Pun Pun Thai" พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร 14 - Pun Pun Thai“พันพรรณ” เปิดร้านอาหารขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรอินทรีย์  เพื่อสื่อสารสิ่งที่เราทำกับคนเมืองหรือคนทั่วๆไปร้านพันพรรณไม่ได้มุ่งหวัง ที่จะแสวงหากำไร เพียงแต่อยากให้คนในเมืองมีโอกาสชิมอาหารมังสาวิรัติ  ปลอดสารพิษ ราคาถูก ทำให้เกษตรอินทรีย์มีที่จำหน่ายผลผลิตของตนเอง และเป็นที่ที่เราสามารถสื่อสารเรื่องความสำคัญของเมล็ดพันธุ์กับคนทั่วไปได้"Pun Pun Thai" พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร 15 - Pun Pun Thai"Pun Pun Thai" พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร 16 - Pun Pun Thaiร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพพันพรรณ เป็นโครงการต่อเนื่องจาก พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ เพื่อดำเนินกิจการบริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลเกษตรอินทรีย์จากสวนเกษตรของเราเองและกลุ่มเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ โดยมีความมุ่งหมายในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขยายแนวความคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการที่จะได้อาหารที่สะอาด มีความปลอดภัยให้มากที่สุด"Pun Pun Thai" พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร 17 - Pun Pun Thaiเส้นทางไปร้านอาหารพันพรรณร้านตั้งอยู่ในวัดสวนดอก บนถนนสุเทพ เข้าไปในวัดแล้วเดินตรงไปจนเกือบสุดวัด จะเห็นห้องสมุดและอาคาร Monk Chat อยู่ด้านขวามือ ก่อนถึงโบถส์พระเจ้าเก้าตื้อ ร้านพันพรรณซ่อนตัวอยู่หลังห้องสมุด ใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ ตามแผนที่ด้านล่าง ถ้าหาไม่เจอจริงๆสามารถติดต่อคุณต่าย ผู้จัดการร้านได้ในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. (หยุดวันพุธ) โทรศัพท์ 084-481-6008 หรือ 084-365-6581 คุณต่าย ขอบคุณข้อมูลจาก a day Magazine และมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆให้ติตตามอีกได้ที่ http://thai.punpunthailand.org/"Pun Pun Thai" พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร 18 - Pun Pun Thaiนอกจากนี้พันพรรณยังสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อร่วมด้วยช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์แท้ และพยายามที่จะสื่อสารไปให้ผู้บริโภคได้ลองชิมอาหารที่มาจากผักพันธุ์แท้ดู โดยมีร้านอาหารพัยพรรณได้เป็นหน้าร้านให้ได้ลิ้มลอง เมนูต่างๆ เช่นเห็ดสะเต๊ะ อโวคาโดครีมสลัด แล้วจะได้รู้สักทีว่าอร่อย “จริงๆ” เป็นยังไง