P.E.A.D. IS NOT DEAD ทดลองทำแจกันจากภาชนะพลาสติกใช้แล้ว 13 - ขวดพลาสติก

P.E.A.D. IS NOT DEAD ทดลองทำแจกันจากภาชนะพลาสติกใช้แล้ว

P.E.A.D. IS NOT DEAD


P.E.A.D. IS NOT DEAD เป็นโปรเจ็คที่ Bernardita Marambio design studio สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทดลองที่จะผลิตแจกันขึ้นจากพลาสติกใช้แล้ว ชนิด High Density Polyethylene หรือที่เรียกย่อว่า HDPE เป็นพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (polyethylene, PE) ที่มีค่าความหนาแน่นสูง ที่นิยมใช้กันมากในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด ถัง ถาด ถุงที่ต้องการความแข็งแรงแต่ไม่ต้องการความใสมากนัก

โดยนำขวดพลาสติกชนิด HDPE ใช้แล้ว มาตัดเป็นเส้นแล้วใช้ เอธิลีน (ethylene) ทำให้เกิดการเรียงตัวติดกัน เป็นแจกันสีสันสดใส มีtexture ที่แปลกตา ได้อารมณ์ดิบๆ แบบฟังค์กี้ค่ะ

IMG_5112.JPG

IMG_5113.JPG

IMG_5118.JPG

IMG_5111.JPG

IMG_5114.JPG

IMG_5117.JPG

IMG_5115.JPG

IMG_5130.JPG

IMG_5129.JPG

Read more at : http://www.pecas.cl/2012/pead/