“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 13 - MBK

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ

สำหรับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะ และของขวัญพิเศษที่มีความหมายในระดับ Limited Edition ที่ผลิตได้ด้วยจำนวนจำกัดคงจะต้องชอบงานนี้ เพราะงาน “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” ไม่เป็นเพียงงานขายของขวัญปีใหม่ แต่กลับมีความหมายที่ลึกซึ้งตั้งแต่จุดริเริ่มไอเดีย ไปจนถึงโปรเซสการผลิต จนกระทั่งได้ชิ้นงานอาร์ตที่น้องๆ เด็กพิเศษ ร่วมผลิตกันด้วยหัวใจทุกชิ้น

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 14 - MBK
ผลิตภัณฑ์บางส่วน ณ โซเชียลคอร์เนอร์

คั้นคุณค่าจากขยะให้หมด
ถึงหยดสุดท้าย

ด้วยแนวคิดของกลุ่ม MBK GROUP ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ จึงริเริ่มโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” ด้วยการนำดีไซน์เนอร์หลายกลุ่มมาร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกันภายใต้แบรนด์ “ว๊าว” ซึ่งมาจาก WOW (Worth of Waste) เป็นการออกแบบที่นำขยะและสิ่งของที่ถูกทิ้งแล้ว นำมาผลิตใหม่เพื่อเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 15 - MBK
WOW (Worth of Waste)

นอกจากจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทั้งสวยงาม และใช้งานได้จริงแล้ว การออกแบบยังต้องอยู่บนแนวคิด ไม่ก่อให้เกิดขยะในกระบวนการผลิต (Zero-waste) แต่ก็มี story ของความ Limited Edition มากยิ่งกว่านั้น คือ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่ได้ผลิตจากโรงงาน แต่ผลิตด้วยฝีมือและหัวใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าของขยะที่ถูกเพิ่มปริมาณและการใช้อย่างไม่คุ้มค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 16 - MBK
บรรยากาศงานเปลี่ยนขยะเป็นอนาคต

Designer x Award Winners

เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เน้นแนวคิดสร้างสรรค์ นำทั้งศิลปะประยุกต์ และการให้โอกาสน้องๆเด็กพิเศษ มาร่วมอยู่ในโครงการเดียวกัน โดยมีดีไซน์เนอร์ชื่อดังคุณ “จักรกฤษณ์ อนันตกุล” กราฟิกดีไซน์เนอร์ชื่อดัง “ธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล” เจ้าของสตูดิโอออกแบบ MOHO Studio และ “พลอยพรรณ ธีรชัย” กับ “เดชา อรรจนานันท์” คู่หูนักออกแบบแห่ง Thinkk Studio

และกลุ่มน้องๆ ดีไซน์เนอร์เลือดใหม่ที่ผ่านด่านนักออกแบบกว่า 200 ทีมเป็น 3 ทีมผู้ชนะที่เข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017” เป็นผู้สร้างสรรค์แบบโดยไม่เพียงตั้งโจทย์ดีไซน์ให้นำขยะกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ แต่ยังต้องยึดหลัก Zero-waste และจะต้องผลิตด้วยฝีมือของน้องๆ เด็กพิเศษได้ด้วย

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 17 - MBK
ทีมผู้ชนะการประกวด
“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 18 - MBK
น้องๆเด็กพิเศษที่เข้าร่วมงาน

Limited Editions
ผลงานเพียง 900 ชิ้นที่ผลิตด้วยหัวใจ

ผลงานจริงเกินความคาดหวังไปมาก สำหรับใครที่สงสัยในศักยภาพของน้องๆ เด็กพิเศษ ถ้าหากมาในงานนี้คงจะได้ทึ่งกับงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากหัวใจและความสุขที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 19 - MBK “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 20 - MBK “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 21 - MBK “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 22 - MBK “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 23 - MBK “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 24 - MBK

โดยทางดีไซน์เนอร์แต่ละท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้

“ออกแบบจากขยะโดยไม่สร้างขยะจากขั้นตอนการผลิตผลงาน โดยขึ้นรูปจากแม่พิมพ์รอบๆ ตัว ซึ่งเป็นของใช้ประจำวัน โดยใช้รูปทรงและสีสันจากธรรมชาติ การทำงานค่อนข้างยากและมีความซับซ้อน เพราะต้องสร้างแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้มีความสวยงามและต้องทดลองวัสดุที่เหมาะสมในการหล่อหรือขึ้นรูปที่มีความแข็งแรง และใช้งานได้จริง”

– คุณพลอยพรรณ ธีรชัย และ คุณเดชา อรรจนานันท์
จาก Thinkk Studio เจ้าของไอเดียผลงาน Kadas ผลิตภัณฑ์ของใช้มีทั้งแท่นวางของ และผลิตภัณฑ์แบบ 2 อิน 1

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 25 - MBK

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 26 - MBK“เป็นการผสานระหว่าง Believe ความเชื่อมั่นในฝีมือผู้พิการ และ Elephant หรือช้าง สัตว์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ผมต้องปรับวิธีคิดใหม่มาใช้การขึ้นบล็อกกระดาษแทนการพับเพื่อให้รูปทรงมีความแข็งแรงขึ้น โดยงานปั้นช้างจากการกระดาษครั้งนี้ได้ทดลองถึง 23 ครั้ง จึงสำเร็จ ขณะเดียวกัน ตนเองรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ให้จากการสอนน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นผู้รับจากการที่น้องๆ ช่วยสอนภาษามือ อีกทั้งการเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กระดาษที่เหลือใช้และลดขั้นตอนในการรีไซเคิลและลดจำนวนขยะทำให้วงจรของกระดาษยาวนานขึ้น”

– คุณธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล
จาก MOHO Studio เจ้าของผลงาน Belephant ผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้านจากกระดาษขึ้นรูปเป็นช้าง

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 27 - MBK

ขณะที่ 3 ทีมผู้ชนะเลิศการประกวดมีวิธีคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน โดยจะหาขั้นตอนการทำที่ให้น้องๆ เด็กพิเศษสามารถประดิษฐ์ได้ไม่ยาก และใช้วัสดุที่หาได้ง่ายเพื่อพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

การลงไปคลุกคลีช่วยสอนน้องๆ เด็กพิเศษผลิตทำให้พวกเขารู้สึกเกินความคาดหมายกับการทำงานที่รวดเร็วของน้องๆ ที่ไม่เพียงแต่ทำอย่างสนุกและเพลิดเพลินเท่านั้น  แต่ยังรู้จักประยุกต์วิธีการทำงานที่ช่วยให้เนื้อกระดาษมีความละเอียดยิ่งขึ้นและสร้างสรรค์ลวดลายแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมา

“เจอสมุดที่ถูกปลวกกินด้วยความบังเอิญ ทำให้เห็นถึงความสวยงามที่เกิดเป็นชั้นกระดาษ จึงนำไอเดียนี้ มาปรับใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ โดยผสมผสานกับลวดลายเรียงตัวสลับชิ้นคล้ายเขาวงกตของหินอาเกตเป็นต้นแบบ ทำให้ต้องอาศัยความพิถีพิถันในขั้นตอนการทำค่อนข้างมาก เครื่องประดับแต่ละชิ้น จึงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก”

– คุณสุรัชนา ภควลีธร และคุณแพร สฤษดิชัยนันทา
ทีม Local Ateliers หนึ่งในทีมที่ชนะการประกวด

ผลงานเปลี่ยนขยะเป็นอนาคต
เข้าชมได้ถึงสิ้นปี 2017 นี้

“เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” รวมงานอาร์ตชิ้นเอกจากดีไซเนอร์และน้องๆ “เด็กพิเศษ” ที่ผลิตจากขยะ 28 - MBK

สำหรับโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” เป็นโครงการใหญ่ของกิจกรรมเพื่อสังคมของ MBK GROUP  ในปีนี้ โดย คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

เอ็ม บี เค กรุ๊ป มองถึงความสำคัญในปัญหาขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจในเครือถึง 8 กลุ่มธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างที่ไม่ใช่เพียงแค่การจัดการขยะ แต่ยังสร้างจิตสำนึกให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสังคม ถึงผลกระทบวงกว้างที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะ”

ปัจจุบัน “เอ็ม บี เค โซเชียลคอร์เนอร์” ตั้งอยู่ที่

 • ชั้น 2 โซนบี ประตูทางเข้า (เชื่อมไปยัง A La Art) และ
 • ชั้น 6 โซนคราฟท์ วิลเลจ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ใครที่สนใจหรือกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาสามารถเยี่ยมชมได้  โดยเริ่มขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายธันวาคมนี้ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ เฟซบุ๊ก WowDesign

ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะส่งต่อให้มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล นำไปใช้ประดิษฐ์เก้าอี้บำบัดเสริมทักษะและพัฒนาการของผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญา

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า