Materials Prize รางวัลวัสดุยั่งยืน และถือเป็นนวัตกรรมใหม่ 13 - Art & Design

Materials Prize รางวัลวัสดุยั่งยืน และถือเป็นนวัตกรรมใหม่

สิ่งของที่ผ่านเข้ารอบรางวัล DOEN I Matriaalprijs ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับของที่ใช้วัสดุยั่งยืน และถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ของที่ได้รับรางวัลได้รับประกาศในงานชื่อ Dutch Design Week และมีการจัดนิทรรศการ ที่พิพิธภัณฑ์ Van Abbemuseum ที่เมืองไอนด์โฮเวน และวันนี้ก็มีผลงานตัวอย่างจากศิลปิน มาอวดเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้


Materials Prize รางวัลวัสดุยั่งยืน และถือเป็นนวัตกรรมใหม่ 14 - Art & Design
นามบัตรที่ทำจากใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงโดย Tyra Van Mossevelde

Materials Prize รางวัลวัสดุยั่งยืน และถือเป็นนวัตกรรมใหม่ 15 - Art & Design
โฟมคอนกรีต Foam Ceramic Bricks โดย Jacob Alkema

Materials Prize รางวัลวัสดุยั่งยืน และถือเป็นนวัตกรรมใหม่ 16 - Art & Design
แจกัน Vases เมืองเดลฟต์ที่แตกแล้วแต่ถูกนำมาคืนชีวิตให้ใหม่โดยใช้หวายสาน โดย Daniel  Hulsbergen