fbpx

.

นักออกแบบชาว Oregon ชื่อว่า John Arndt และ Wonhee Jeong จาก Studio Gorm ได้ร่วมกันออกแบบชุดครัวที่ของเสียทุกอย่างถูกนำไปเลี้ยงต้นไม้ ไปดูแนวคิดและผลงานของพวกเขากันเลยค่ะ

flow2 kitchen by studio gorm 17 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

ที่พักจานให้สะเด็ดน้ำถูกแขวนอยู่ด้านบนของกระถางดินเผาปลูกต้นไม้  น้ำจากจานก็หยดลงกระถางต้นไม้ ต้นไม้ได้น้ำแบบไม่เกิดการสูญเสียเลย

flow2 kitchen by studio gorm 13 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

เศษอาหาร จะถูกย่อยสลายโดยหนอน และ ได้เป็นปุ๋ยมาเป็นอาหารของต้นไม้อีกที

flow2 kitchen by studio gorm 9 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

ภาชนะ ใส่ของจากดินเผา ถูกออกแบบให้มีผนังดินเผา 2 ชั้น ทำหน้าที่เหมือนตู้เย็น ให้ความเย็นภายใน เมื่อน้ำระเหยสู่ผนังด้านนอก เก็บความสดใหม่ให้อาหาร ที่อยู่ภายใน แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

flow2 kitchen by studio gorm 14 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

 

flow2 kitchen by studio gorm 15 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

flow2 kitchen by studio gorm 10 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

 

ครัวชุดนี้ มีชื่อว่า “Flow”   Studio Gorm เจ้าของผลงาน ให้คำอธิบายเกี่ยวกับงานชิ้นไว้ว่า  Flow เป็นครัวที่มีชีวิต ที่ซึ่งธรรมชาติ และเทคโนโลยี ทำงานร่วมกัน มีขั้นตอนที่ส่งต่อไปอีกขั้นตอนแบบวงจรในธรรมชาติ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และเหลือทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด มันจึงไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สำหรับการประกอบอาหาร แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราเข้าใจการทำงานในขบวนการธรรมชาติมากขึ้น
Flow จึงเป็นครัวที่ทำให้อาหารเจริญเติบโต เป็นที่เก็บอาหาร  เป็นที่ประกอบอาหาร จนถึงปุ๋ย เพื่อปลูกอาหารให้มากขึ้น  
Flow ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับ 3 สิ่ง นั่นคือ ขยะหรือของเสีย, น้ำ และ พลังงาน (Waste, Water and Energy)

จะว่าไปแนวคิในลักษณะนี้ เคยเป็นวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรามีความเจริญทางวัตถุมากจนทิ้งวิถ๊ธรรมชาติที่เคยเป็น แล้วตอนนี้เราก็เลยกำลังจะกลับไปหามันอีกครั้ง

แม้จะยังเป็นเพียงต้นแบบที่นำมาแสดงในงานนิทรรศการ   ..อย่างน้อยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ค่ะ  เอาใจช่วยให้ ในอนาคต ครัวทุกบ้านเป็นแบบนี้ ^ ^

 

flow2 kitchen by studio gorm 12 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

 

flow2 kitchen by studio gorm 6 Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

 

flow2 kitchen by studio gor Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

 

ที่มา : www.dezeen.com

Photographs are by Wonhee Jeong and John Arndt.

No more articles