fbpx

flow

Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด 2 - flow

Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

ครัวชุดนี้ มีชื่อว่า "Flow" Studio Gorm เจ้าของผลงาน ให้คำอธิบายเกี่ยวกับงานชิ้นไว้ว่า Flow เป็นครัวที่มีชีวิต ที่ซึ่งธรรมชาติ และเทคโนโลยี ทำงานร่วมกัน มีขั้นตอนที่ส่งต่อไปอีกขั้นตอนแบบวงจรในธรรมชาติ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และเหลือทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด...
Flow เครื่องประดับอันมีแรงบันดาลใจจากดอกไม้ 4 - flow

Flow เครื่องประดับอันมีแรงบันดาลใจจากดอกไม้

วไลพรรณ ชูพันธ์ เจ้าของแบรนด์ "Flow" เธอจึงได้แรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องประดับชุดนี้ขึ้นมา "เกสรเหมือนเป็นตัวแทนของดอกไม้เพราะเกสรที่สัมผัสกันนั้นทำให้เกิดดอกไม้ดอกใหม่ได้ไม่รู้จบ จากแนวความคิดนี้จึงถ่ายทอด เกสรดอกไม้ให้เป็นลวดลายที่ปรากกฎอยู่บนงานเครื่องประดับด้วยเทคนิคต่างกัน ในแต่ละลวดลายมีความต่อเนื่อง เคลื่อนไหวและสร้างมิติให้กับงานได้" ...