ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น 13 - Art & Design

ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น

Energy Harvesting Tree for the Home Via:  Christine Walsh


เมื่อไม่นานมานี้  the Finnish VTT Technical Centre ประเทศฟินแลนด์ ได้เปิดตัวเซลล์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในงานตกแต่ง (organic photovoltaic cells (OPV)) ซึ่งสามารถผลิตในจำนวนมาก ในราคาไม่แพง และสามารถนำไปใช้ร่วมกับงานออกแบบสำหรับบ้านได้ง่ายๆ แผ่นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ OPV นี้  สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงภายในอาคาร และให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาเพื่อป้อนอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ หรือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆ

OPVs ที่เปิดตัวในครั้งนี้ มีรูปร่างเหมือนกับใบไม้ จึงเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ทาง VTT ออกแบบชิ้นงานเป็นต้นไม้เพื่อติดตั้งแผ่น OPV โดยแหล่งพลังงานที่ต้นไม้ OPV จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงอาทิตย์เท่านั้น เป็นแสงไฟก็ได้ แต่ไม่เพียงเท่านั้น นอกจากแหล่งพลังงานจากแสงแล้ว OPV ยังสามารถสร้างพลังงานได้จากหลายแหล่ง เช่น อุณหภูมิที่แตกต่างกัน หรือจากแรงสั่นไหวที่ได้จากพลังงานลมก็ล้วนแต่สามารถเป็นแหล่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยการติดตั้งตัวแปลง หลากหลายพลังงานเข้าที่ใบ OPV

ตัวต้นไม้ที่ใช้แขวนแผ่น OPV ผลิตโดยการพิมพ์ 3 มิติและสามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ มันทำจากวัสดุ Biomaterials ที่มาจากไม้ สามารถตั้งวางได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

อย่างไรก็ดีสำหรับเวอร์ชั่นแรกนี้ ต้นไม้ผลิตพลังงานนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าป้อนได้เพียงพอเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ต้นไม้แบบนี้ทำให้จินตนาการไปไกลถึงอนาคต เราอาจมีป่าต้น OPV เพื่อผลิตพลังงานป้อนชุมชน  ทุกๆ บ้านก็มีต้นไม้ผลิตพลังงานของตัวเอง ไว้ชาร์จแบต หรือให้แสงสว่างภายในบ้าน

ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น 14 - Art & Design ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น 15 - Art & Design ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น 16 - Art & Design ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น 17 - Art & Design ต้นผลิตพลังงาน เก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งแสงแดด ลม ความร้อน และความเย็น 18 - Art & Design