Eco-Lantern 13 - eco-design

Eco-Lantern

ต่อไปนี้การเปิดโคมไฟเพื่ออ่านหนังสือหรือให้แสงสว่างจะไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงเท่านั้นอย่างเดียวแล้ว แต่โคมไฟยังสามารถสร้างธรรมชาติสีเขียวเป็นการเพิ่มต้นกล้าเล็กๆไปในตัวได้อีกด้วย เจ้าโคมไฟที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่า Eco-Lantern Eco-Lantern 14 - eco-design การทำงานของ Eco-Lantern เพียงใส่เมล็ดพันธุ์ลงในฐานของ Lantern และให้ไฟในโคมไฟเป็นแหล่งพลังงานในการสร้างความเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลสามารถทำไปพร้อมๆกับการเปิดไฟอ่านหนังสือหรือส่องทาง Eco-Lantern 15 - eco-design เมื่อเมล็ดพันธุ์โตได้ที่แล้วก็เปิดฝาเจ้าLantern ออกมาแล้วนำไปปลูกลงพื้นดินจริงๆ เท่านี้ก็เหมือนกับเราได้เพิ่มจำนวนต้นกล้ามากขึ้นกว่าเก่าและเป็นการเพิ่มประโยชน์จากของเพียง1อย่างให้กลายเป็น2อย่างในเวลาเดียวกัน Eco-Lantern 16 - eco-designEco-Lantern 17 - eco-designEco-Lantern 18 - eco-designEco-Lantern 19 - eco-designEco-Lantern 20 - eco-design
เพิ่มเติม:http://franklingaw.com