สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 13 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน

งานชิ้นนี้ เป็น open air cafe ในโรงแรม Kontum Indochine Hotel ในตอนกลางของเวียดนาม


มีคนบอกกันว่า ไม่มีใครเข้าใจไม้ไผ่ ดีไปกว่า Vo Trong Nghia Architects อีกแล้ว สถาปนิกผู้ออกแบบคาเฟ่แบบเปิดโล่งแห่งนี้ อาคารแห่งนี้ ประกอบด้วยเสารูปกรวย 15 อันที่คลุมด้วยหลังคาไม้ไผ่ การออกแบบและวัสดุที่เลือกใช้ทำให้อาคารมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศเลย

ความโดดเด่นของงานชิ้นนี้ก็คือทำจากไม้ไผ่ล้วนๆ ไม้ไผ่ที่แช่อยู่ในโคลน แล้วก็มาทำให้แห้งด้วยการรมควัน และนำมาผูกต่อกัน ด้วยเชือกหวาย และตะปูไม้ไผ่ ไม่มีชิ้นส่วนจากโลหะแม้สักชิ้นในโครงสร้างของอาคาร แม้จะนำมาประกอบเข้าด้วยกันแบบ prefabricated off-site เพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการควบคุมคุณภาพของงานด้วย
การเลือกใช้ วัสดุจากธรรมชาติแบบนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของเวียดนาม เพราะไม่จำเป็นต้องคิดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็นอีกด้วย

โครงสร้างของเสาไม้ไผ่ ทำหน้าที่เสมือนหลังคาของป่าในธรรมชาติ ที่ให้แสงสว่างธรรมชาติผ่านแผ่นพลาสติก ไม้ไผ่ ทำให้เกิดร่มเงาธรรมชาติ มีสระน้ำตื้นๆใกล้ๆ ที่ช่วยทำให้เกิดความเย็นตามธรรมชาติ ตลอดทั้งปี เป็นงานออกแบบอย่างยั่งยืน ใช้วัสดุที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่น พึ่งพาพลังงานน้อยที่สุด งานชิ้นนี้จึงเป็นหนึ่งในจำนวนงานที่โดดเด่นและได้เสนอชื่อเข้าแข่งขันรับรางวัลในงาน 2013 World Architecture Festival ลองชมภาพกันดูเลยค่ะ

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 14 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 15 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 16 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 17 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 18 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 19 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 20 - Architecture

สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ โดย Vo Trong Nghia Architects เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 21 - Architecture