Flux ...ชาร์ตไฟแบบไร้สายในเลนจักรยานระหว่างเดินทาง 13 - RCA

Flux …ชาร์ตไฟแบบไร้สายในเลนจักรยานระหว่างเดินทาง

Awesome Flux Bike Charges Your Gadgets on the Go


การปั่นจักรยาน นอกจากจะไม่ตัองเสียเงินเติมพลังงาน แต่ยังได้ใช้พลังงานช่วยให้เราหุ่นดีด้วย แต่ไม่ใช่เท่านั้นแล้วค่ะ ต้องขอบคุณนักศึกษาจบใหม่จาก the Royal College of Art อีกครั้ง (หลังจากที่เราเคยเสนอ ผลงานของนักศึกษาจาก the Royal College of Art ที่ค้นพบการผลิตใบไม้ ที่สามารถผลิตอ๊อกซิเจนได้จริงๆ ครั้งแรกที่ใบไม้ที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถสังเคราะห์แสงและผลิตอ๊อกซิเจนได้เอง ) ผลงานของ Offer Canfi จะช่วยให้การปั่นจักรยานสามารถชาร์ตอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต โดยใช้หลักการทำงาน ของระบบจังหวะการเหนี่ยวนำคู่ (resonant inductive coupling) เป็นวิธีการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวนำที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือพูดง่ายๆก็คือการชาร์ตไฟแบบไร้สาย แนวคิดนี้ ยังเป็นความหวังที่จะสามารถชาร์ตจักรยานไฟฟ้า ผ่านเลนส์จักรยานแบบเหนี่ยวนำนี้ด้วย (inductive bicycle lanes)
Canfi ให้สัมภาษณ์กับ Dezeen ไว้ว่า
“โครงการนี้ มุ่งความสนใจไปที่ เลนจักรยาน ที่เรียกว่า resonant inductive bicycle lanes ในขั้นแรก ถนนจะกลายเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอร์รี่ ให้กับรถจักรยานไฟฟ้า โน๊ตบุ้ค และสมาร์ทโฟน
ผลลัพธ์สุดท้าย ก็เพื่อที่จะสร้างเลนจักรยานแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งจะมีพื้นผิวแรงเสียดทานสูงที่มีขดลวดของตัวส่งฝังตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของถนน กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านขดลวดเหล่านี้ ส่งผ่านพลังงานคล้ายๆกับองค์ประกอบของทองแดงในกลไกของจักรยานผ่านสนามแม่เหล็กที่กำลังสั่น
ข้อเท็จจริงสนุกๆเกี่ยวกับ การส่งพลังงานเหนี่ยวนำที่สะท้อนไปมา ก็คือเมื่อขดลวดหลักและรองอยู่ในสนามแม่เหล็กแบบคู่ (coupled magnetic field) สนามแม่เหล็กนี้จะกลายเป็นตัวส่ง และขดลวดรองสามารถเชื่อมต่อกับมันได้เป็นอย่างดี ขดลวดที่อยู่บนพื้นผิวจะทำงานเมื่อจักรยานผ่านเข้ามาในระยะที่เหมาะสม โดยใช้ แถบ RFID เป็นตัวจับสัญญานเมื่อจักรยานเข้ามาใกล้ ทั้งหมดนี้ ก็หมายความว่าในอนาคตแบตเตอร์รี่ของจักรยานไฟฟ้าจะสามารถชาร์ตไปในระหว่างที่มันเคลื่อนไปบนเลนจักรยานได้ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วย”
โครงการนี้พัฒนาขึ้นก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเดินทางในอนาคต เพื่อที่จะแก้ปัญหา ราคาที่แพงของแบตเตอรี่ ตลอดจนอายุที่สั้น และปัญหาที่แบตเตอร์รี่กลายเป็นขยะล้นโลก การชาร์ตไฟในแบบไร้สายจึงน่าจะเป็นคำตอบสำหรับอนาคตของโลก

IMG_3907.JPG

IMG_3910.JPG

IMG_3908.JPG

IMG_3909.JPG

Read more: http://inhabitat.com/awesome-flux-bike-charges-your-gadgets-on-the-go/flux-on-the-commute/