เสียงปัดแคร่และแ้นเครื่องพิมพ์ดีดที่เราย้อนกลับไปยังวันวาน คือแรงบันดาลใจให้ Jack Zylkin แจ็ค ซิลกัน ดัดแปลงอุปกรณ์ยุคเก่าให้เป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์ได้ทั้งบนหน้าจอและบนกระดาษ พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่ายังคงมีที่ทางให้ของใช้จากยุคอนาล็อคอยู่ร่วมกันได้กับเทคโนโลยีดิจิทัล via:http://www.usbtypewriter.com/pages/about-us

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

lazy placeholder USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดต่อสายยูเอสบี

 

No more articles