เมื่อมี Apple Watch เกิดขึ้น ..ที่ชาร์ตรวมหลายอุปกรณ์จะเหมือนเดิมได้อย่างไร 13 - apple

เมื่อมี Apple Watch เกิดขึ้น ..ที่ชาร์ตรวมหลายอุปกรณ์จะเหมือนเดิมได้อย่างไร

เมื่อ Apple มีสมาชิกใหม่เป็นนาฬิกา Apple Watch ที่ชาร์ตหรือ charging station แบบเดิมๆอาจไม่ตอบสนองความต้องการของคนใช้งาน Apple Devices ที่ไม่เพียงแต่ชาร์ตหลากหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องดูดีมีสไตล์ แบบสาวก Apple ด้วย
The Trio charging station จึงออกแบบมาเพื่อให้ ชาร์ตได้ทั้ง Apple Watch, iPhone , iPad และอุปกรณ์อื่นๆ ในรูปแบบที่ดูดี มีสไตล์ ช่วยให้ Apple Watch ดูดีอยู่ถูกที่ถูกทาง เหมาะกับวางไว้ข้างเตียง มีไฟ OLED ที่จะช่วยทำให้มองเห็นได้ในที่มืด


Designer: Oliver Sha

IMG_6368.JPG

IMG_6369.JPG

IMG_6367.JPG

Read more at http://www.yankodesign.com/2014/09/23/trio-power/