fbpx

วันนี้มี accessory สำหรับคนรักเทคโนโลยีมาฝาก ถึงจะเป็นแค่ สาย micro usb & Apple iPhone/iPod ที่เชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลหรือชาร์จแบตเตอร์รี่ และยังมีลวดลายน่ารัก ไม่เชยและยังน่ารักอีกด้วยไปดูกันเลย

Loop ,micro usb & Apple iPhone/iPod cable สายเชื่อมต่อนี้จะไม่หายอีกต่อไปเพราะมันมี magnet ทั้งสองด้านโดยม้วนกลับมาให้ดูดกันก็กลายไปกำไลข้อมือ หรือคล้องไว้ที่สายกระเป๋าจะได้ไม่ลืมพกไปทำงานด้วย หรือจะใช้ magnet ทำเป็นหน้าที่ที่เสียบการ์ด รูปต่างๆได้ และ Loop นี้มีทั้งหัวเสียบ usb แบบปกติและมี adapter สำหรับ Apple อีกด้วย

ราคาเพียง $16.99 get it hereLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 3 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 4 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 5 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 6 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 7 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 8 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 9 - appleLoop สาย usb ท่ีน่ารักและประโยชน์มากมาย 10 - apple

No more articles