เพื่อนๆ iUrban คนไหนที่ชอบเอากระดาษ A4 รองเม้าส์บ้างมาดู  item  วันนี้เราเอามาฝากเพื่อนๆ กับ A4 Mouse pad มีประโยชน์มากกว่าการเป็นแผ่นรองเม้าส์ ที่นี้ก็ไม่ต้องเอากระดาษ A4 มารองแล้ว เก๋มากๆ >>

A4 Mouse Pad,Minimalism เป็นผลงานของ  Kitmen Keung ผู้มอบความเรียบง่ายแต่สวยงามและมีประโยชน์นอกจากเป็นที่รองเม้าส์ โดยมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 และมีพื้นที่ด้านข้างสำหรับวางของที่ต้องใช้ระหว่างทำงานอย่างปากกา ดินสอ คลิปหนีบกระดาษเป็นต้น ด้วยความลงตัวขนาดและสี ทำให้เกิดเป็น Minimalism ที่น่าใช้สุด ในราคา $50

source : http://www.kitmenkeung.comA4 Mouse Pad 3 l 525x350 A4 Mouse Pad,MinimalismA4 Mouse Pad 5 l 525x350 A4 Mouse Pad,MinimalismA4 Mouse Pad 7 l 525x350 A4 Mouse Pad,MinimalismA4 Mouse Pad 9 l 525x350 A4 Mouse Pad,Minimalism

No more articles