Angry Birds Soda เครื่องดื่มที่ขายดีกว่า Coke,Pepsi 13 - angry birds

Angry Birds Soda เครื่องดื่มที่ขายดีกว่า Coke,Pepsi

.


กระแสเจ้านกขี้โมโห  Angry birds แรงดีไม่มีตกจริง ล่าสุดกับการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมโซดาให้ผู้บริโภคได้ ลองลิ้มชิมรสกัน ว่าแต่หน้าตาเจ้า  Angry Birds Soda จะเป็นยังไงนะ ลองไปดูกันเลยดีกว่า

Angry Birds Soda เครื่องดื่มที่ขายดีกว่า Coke,Pepsi เกิดขึ้นจริงๆแล้วในประเทศฟินแลนด์ กระแสเจ้า Angry birds ก็กำลังจะล่ามไปที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เร็วนี้ๆเพราะใกล้จะวางจำหน่ายแล้ว แฟนๆชาวไทยคงต้องรออีกนิดว่าจะมีผู้ประกอบการเจ้าใดนำเข้ามาหรือไม่ 
.

Angry Birds Soda เครื่องดื่มที่ขายดีกว่า Coke,Pepsi 14 - angry birds
.

Angry Birds Soda เครื่องดื่มที่ขายดีกว่า Coke,Pepsi 15 - angry birds
.

Angry Birds Soda เครื่องดื่มที่ขายดีกว่า Coke,Pepsi 16 - angry birds
.
.

source : http://www.iclarified.com/25810/angry-birds-soda-is-outselling-coke-and-pepsi-in-finland

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.