INGO MAURER ZETTEL’Z 5 CHANDELIER,

โคมไฟใจกว้างที่คนออกแบบให้ผู้ใช้ได้ร่วมสนุก สร้างสรรค์ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง แบบกึ่งงาน DIY ชิ้นนี้ เป็นของ Ingo Maurer ชื่อ Zettel’z 5
เป็นงานที่ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วม และสามารถสร้างสรรค์ให้มันเป็นในแบบที่ต้องการ นอกจากฟังก์ชั่นในการให้แสงสว่าง ตกแต่งพื้นที่ แล้ว ก็ยังได้ความสนุกในการสร้างสรรค์งานอีกด้วย โคมไฟ ประกอบด้วยเส้นลวด มากมายและมีที่หนีบกระดาษ ที่ให้เราจัดแต่งแนวของเส้นลวดให้เหมาะสมกับพื้นที่ และความชอบ แล้วก็ยังเลือกแผ่นกระดาษติดได้เอง จะเป็นสีขาว สีดำ หรือเป็นโน๊ตข้อความน่ารักๆ ที่อยากเก็บไว้เตือนความทรงจำ ก็ทำได้หมด เปลี่ยนกระดาษ ก็เปลี่ยนลุ้คของโคมไฟ เปลี่ยนแปลงเล่นสนุกกันได้เรื่อยๆ เหมือนกับได้เปลี่ยนโคมไฟตลอดเวลา เป็นโคมไฟ ไอเดียแจ่มจริงๆ
ในต่างประเทศ มีขายที่ IKEA แต่ในบ้านเราไม่แน่ใจนะคะ
ลองชมภาพกันดูค่ะ

IMG 4656 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4655 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4654 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4657 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4658 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4659 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4660 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4661 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4662 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4663 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

IMG 4664 โคมไฟแชนเดอเลียร์ Zettel เปลี่ยนแปลงสนุกๆ ตามต้องการ

Photos by Jaime Derringer.

อ่านเพิ่มที่ : http://design-milk.com/ingo-maurer-zettelz-5-chandelier/#!bLvHt3

No more articles