Wet Umbrellas No More

ร่มที่พับเก็บเป็นกระเป๋า.. ร่มที่ช่วยป้องกันเราจากการเปียกปอน แต่พอถึงที่หมาย ตัวร่มเองกลับเปียกปอน จะเอาเข้าไปในอาคารก็จะน้ำหยดไปเป็นทาง Seung Hee Son ออกแบบร่มให้พับเก็บใส่กระเป๋าไม่เหลือร่องรอยเปียกปอนไว้แม้แต่น้อย แถมยังพกพาได้น่ารักเป็นกระเป๋าสุดเก๋

Designer: Seung Hee Son

Read more at http://www.yankodesign.com/2008/01/23/wet-umbrellas-no-more/#HdfpjYx8xKPjV2Ky.99

20140724 231139 83499928 กระเป๋าร่ม..ต่อแต่นี้ไปร่มเปียกจะไม่มีน้ำหยดเลอะเทอะอีกแล้ว

20140724 231139 83499967 กระเป๋าร่ม..ต่อแต่นี้ไปร่มเปียกจะไม่มีน้ำหยดเลอะเทอะอีกแล้ว

20140724 231147 83507843 กระเป๋าร่ม..ต่อแต่นี้ไปร่มเปียกจะไม่มีน้ำหยดเลอะเทอะอีกแล้ว

20140724 231147 83507810 กระเป๋าร่ม..ต่อแต่นี้ไปร่มเปียกจะไม่มีน้ำหยดเลอะเทอะอีกแล้ว

20140724 231147 83507874 กระเป๋าร่ม..ต่อแต่นี้ไปร่มเปียกจะไม่มีน้ำหยดเลอะเทอะอีกแล้ว

Source : http://www.yankodesign.com/2008/01/23/wet-umbrellas-no-more/

No more articles